×
Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
banner

Granty

Vnitrodruhová variabilita, srovnání parazitologických a molekulárně biologických metod.

GA FTZ, 2011-2011

Genetická variabilita vybraných plemen psů a ochranářská genetika vlka eurasijského

GA FTZ, 2012-2013

Genový tok v rámci plemen domestikantů a mezi domestikanty a rodičovskými druhy

GA FTZ, 2013-2013

Fylogeneze a populační struktura antilop rodu Taurotragus.

GA FTZ, 2014-2014

Genetická diverzita ohrožených druhů živočichů ve fragmentované krajině

GA FTZ, 2015-2015

Detekce populační struktury a zjištění

GA FTZ, 2016-2016

Vliv mezidruhových interakcí na evoluci druhu

GA FTZ, 2017-2017

Fragmentace krajiny a genový tok

GA FTZ, 2018-2018

Genetická struktura populací vybraných druhů savců

GA FTZ, 2019-2020