×
Ing. Kateřina Chaloupková
banner

Granty

Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy

GA FLD, 2017-2019