×
Ing. Kateřina Chaloupková
banner

Životopis

Závěrečné práce

Posouzení efektivity separace epistatických genových účinků při odhadu heritability na bázi centrálního ořezu normálního rozdělení v obecné populaci. Disertační práce. Předpokládaný termín obhájení práce 2020. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta lesnická a dřevařská. Vedoucí práce prof. Milan Lstibůrek.

Návrh schématu výsadby semenných sadů na bázi panmiktického modelu. 2016. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta lesnická a dřevařská. Vedoucí práce prof. Milan Lstibůrek.

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Železné hory. 2014. Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta lesnická a dřevařská. Vedoucí práce Ing. Ctibor Volný.

Vzdělání

  • 2016 - současnost       Ph.D. (Biologie lesa), Česká zemědělská univerzita v Praze
  • 2014 - 2016                 Ing. (Lesnictví),  Česká zemědělská univerzita v Praze
  • 2014 - 2015                 Bc. (Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství), ČZU v Praze

Pracovní zkušenosti

  • 2015 - 2016                 KGFLD, ČZUv Praze, mladý vědecký pracovník katedry
  • 2014 a 2015                Lesní správa Mělník, Lesy ČR, odborná praxe v lesnickém provozu