×
Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek ve sborníku z akce


Doležal P., Doležalová, J., Morávková T., Stupka R. 2019. Hypoglycin A: skrytá hrozba pro koně, analýza hypoglicinu A v produktech javoru klenu metodou dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. 71. Zjazd chemikov, Vysoké Tatrky, Horný Smokovec, 9.-13.9.2019.

Morávková T., Doležalová J., Doležal P., Jahn P. 2019. Stanovení Hypoglycinu A ve vzorcích Acer pseudoplatanus L. Květinův den, Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. VFU Brno, 30.5.2019.


Článek v odborném periodiku

ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – VAŠÁK, J. Odbyt máku limituje jeho kvalita. Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 0139-6013.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 96 - 102. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

Ostatní výsledky

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana, 2009

Den pro mák Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Vlk Radomil; Kosek Zdeněk, 2009

Den pro mák Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk, 2009

Influence of Year on Poppy Straw Quality in Czech Republic Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Kvalita semen máku a makoviny v roce 2009 Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Petr Pšenička (externí), 2010

Mák v roce 2009 Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk; Vlk Radomil, 2009

Postřehy z pokusů v roce 2008 Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Skladování osiva máku Petr Pšenička (externí), Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Stanovení obsahu morfinu v makovině a "v" semenech máku Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vliv hmotnostního a velikostního třídění semen na biologickou a produkční hodnotu osiva máku Ing. Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana, 2008

Vliv měrné hmotnosti a velikosti semen na semenářské a produkční vlastnosti osiva jarního máku Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných agrotechnických opatření na obsah morfinu u máku setého (Papaver somniferum L.). 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.) Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vybrané poznatky se systémem množení a úpravy osiva máku odrůdy Major v roce 2008 Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH A POLNÍCH POSKUSŮ S ÚPRAVAMI OSIVA MÁKU SETÉHO V ROCE 2008 Ing. Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Význam odrůdy a agrotechnických opatření pro výnos a obsah morfinu u máku (Papaver somniferum L.) Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008