×
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
banner

Granty

Počítačová učebna informatiky a hydroinformatických výpočtů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Elimination of climate change impacts by increasing of storage capacity in the Rakovnicky brook basin (case study)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, 2010-2014

Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 

Technologická agentura ČR, 2012-2015

ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku

Technologická agentura ČR, 2017-2020

INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce

Technologická agentura ČR, 2019-2020

Small groundwater wells rehabilitation apparatus

Technologická agentura ČR, 2020-2023