×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

research, projects

Area of interest:  fungal plant diseases, especially field crops, ornamentals; non chemical methods of plant diseases control, seed health care

Studium zdravotního stavu osiva ozimé pšenice s důrazem na rody Tilletia

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Tilletia spp. on winter wheat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Practical usage, development and production of the new biological pesticide

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Finanční zajištění  doktorského studia na Katedře ochrany rostlin FAPPZ

GA FAPPZ, 2011-2011

Zajištění podmínek pro doktorské studium na Katedře ochrany rostlin FAPPZ, obhajoby disertačních prací a mobilitu studentů

GA FAPPZ, 2012-2012

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2013-2013

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2014-2014

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2015-2015

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2016-2016