×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

Publications

regarding my orientation on plant protection in the fields, majority of articles are published in journals for farmers

more important results of work in few last years:

Kazda J., Mikulka J., Prokinová E., 2010. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press, 398 str.

Prokinová E., 2014. Choroby polních plodin. Profi Press, 87 str.

Konvalina P., Capouchová I., Prokinová E., Honsová H., Stehno Z., Janovská D., Káš M., Moudrý J. jr, Moudrý J., 2012. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3,4):784-788

Prokinova E., Váňová M., Štočková L., Sýkorová S., 2010. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 41 (4):197–205  

Ondráčková E., Ondřej M., Prokinová E., Nesrsta M., 2013, Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana. Czech Mycology, 65(1):103-112

list of literature:

Article in a professional periodical

PROKINOVÁ, E. Čerň je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 8 - 10. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. – SÝKOROVÁ, S. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 197 - 205. ISSN: 1211-3174.

PROKINOVÁ, E. – ŘIČAŘ, J. – KOCHANOVÁ, M. – VÁŇOVÁ, M. Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě. Obilnářské listy, 2009, roč. 17, č. 3, s. 67 - 69. ISSN: 1212-138X.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Odolnost odrůd ozimé pšenice ke snětím rodu Tilletia. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 11-15. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Pesticid je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 53 - 55. ISSN: 0139-6013.

ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – PLACHKÁ, E. – ŠAROUN, J. Příčiny poškození šešulí řepky v roce 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

PROKINOVÁ, E. Rizika spojená s výskytem snětivosti klasů pšenice.. Úroda, 2011, roč. LIX, č. 9, s. 60-63. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Současné možnosti detekce Tilletia spp. v ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 16 - 19. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

PROKINOVÁ, E. – VOSPĚLOVÁ, J. – BENEŠOVÁ, E. Vliv herbicidní látky fluroxypyr na Fusarium spp. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. Využití petal testu u raně kvetoucích odrůd řepky ozimé (Brassica napus, L.) pro diagnostiku šíření askospor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rostlinolékař, 2014, roč. 25, č. 6, s. 13-17. ISSN: 1211-3565.

PROKINOVÁ, E. – KOCHANOVÁ, M. Význam snětivostí obilnin u nás. Úroda, 2009, roč. 57, č. 9, s. 8 - 12. ISSN: 0139-6013.

Professional monograph

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. Choroby obilnin, slunečnice a řepky. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2006. 107s. ISBN N.

KAZDA, J. – MIKULKA, J. – PROKINOVÁ, E. Encyklopedie ochrany rostlin. Praha: Profi Press s.r.o., 2010. 400s. ISBN 978-80-86726-34-2.

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

BRANT, V. – BALÍK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2008. 86s. ISBN 978-80-87111-10-9.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Škůdci a choroby rostlin – Domácí rostlinolékař.. Praha: Euromedia Group k.s., 2007. 288s. ISBN N.

KOCHANOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. The methods od Diagnostic of Tilletia spp. in Theory and Practice. Praha: Česká fytopatologická společnost, 2004. 120s. ISBN 80-903545-0-5.

Chapters in technical book

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

Article in collection of an event

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. Diagnostika hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) u řepky ozimé pomocí odběru korunních plátků (Petal test) . In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 74-77.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 55 - 61.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. Význam fuzariózy klasů ozimé pšenice pro osivo. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 70-77.

Certified methodologies

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZDEŇKA, V. Opatření k omezení rizika výskytu fuzarióz klasů obilnin v ekologickém zemědělství, Measures for risks reduction of cereals Fusarium Head Blight Occurence in organic farming, cereals, Fusarium Head Blight, organic farming, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, fuzariózy klasů obilnin v EZ, MZe 1/2014-17250, zvýšení výnosů a kvality obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 24.11.2014, ISBN: 978-80-213-2521-0, 40 s.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ, J. Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství, Cereal seed production in organic farming, organic farming, cereals, seed quality and production, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, osivo obilnin v EZ, MZE 5/2013-17252, zvýšení výnosů obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-7427-146-5, 60 s.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s. Odkaz

Choice of seed of cereals in organic farming Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Other results

Premature wilting of poppy in 2006 year doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Situation in field crops diseases doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Biology of glucosinolates activity and influence of sulfur Kroutil Petr; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Brassica forecrops for winter wheat Kroutil Petr; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

Spike diseases doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Cereal diseases – the most frequent problems in fields doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Cereal diseases – situation, perspectives doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc.; Ing. Kochanová Michaela, 2009

Field Crop Diseases and ploughless soil cultivation doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2004

Rape and mustard diseases doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Claviceps purpurea doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Detekce Tilletia contoversa a Tilletia caries metodou PCR Ing. Kochanová Michaela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

The diagnosis of barely leaf diseases doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Control of wheat seedborne pathogens, especially of Tilletia spp. – recommendation doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc., 2005

Control of wheat seedborne pathogens, especially of Tilletia spp. – recommendation. doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc., 2005

Rychlá a snadná detekce Tilletia caries v rostl. pšenice Ing. Kochanová Michaela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

Emerging comparison of two different generations of Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn) in laboratory conditions. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fuzarióza klasů ozimé pšenice – význam odrůdy. 2011. 2011, Agromanuál, roč. 6, č. 5:12-14 ISSN: 1801-7673.

Phytopathological research on the area recultivation of Severočeké doly a.s. Chomutov Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Phytopathological research on the area of recultivations Severočeské doly a.s. Chomutov Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Poppy Seed Health Testing doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., 2010

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Houbové choroby ozimé řepky a ochrana proti nim. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

Plant diseases cause by the Fungi of the Genus Fusarium doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2004

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seed health status on follow-up oat seed generation produced in organic farming. 2012, In: Abstracts - The 9th International Oat Conference. 20.–23.6.2012, Beijing, China. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2012, p. 50, WRD.

Laboratorní pokusy s bejlomorkou. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Laboratorní pokusy s bejlomorkou. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Poppy and the most important diseases of it doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Emerging comparison of two different generations of Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.) in laboratory conditions Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Treated or non-treated ceresal seed? doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Possibilities of glucosinolates usage in plant protection Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Possibilities of Winter Rapeseed Protection Improvement Against Sclerotinia. Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

The most frequent rape diseases doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

New monitoring possibilities of Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) Ing. Herda Gerhard; Pavela Roman; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

About corn smut doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Plant Protection in Organic Farming doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Bunts of the genus Tilletia on winter wheat in CR doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osivo jako zdroj původců chorob rostlin. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9:17 – 19 ISSN 1210-9789.

Cereal seeds- an important source of plant pathogens. doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Pesticides and nontarget organisms doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Downy mildew of poppy doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Control of cereals in autumn doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Field day of poppy, rape, barley, wheat Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Pšenička Petr; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Kosek Zdeněk, 2007

Emerging comparison of two different generations of Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.) in laboratory conditions Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

Native preference of Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) on different rape specoes Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prognóza výskytu hlízenky obecné u řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 38-40. ISSN: 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

Phytopathogens and seed in CR – phytopathologist point of view on actual situation doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Kochanová Michaela, 2007

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – VÁŇOVÁ, M. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reakce odrůd na napadení klasů ozimé pšenice Fusarium spp. a Tilletia caries. 2010. Úroda, 2010, roč. 58, č 12, vědecká příloha, s. 327-330. ISSN: 0139-6013.

Risk of field diagnosis doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Risk of field diagnosis of bunts, Mycosphaerella tritici and Phaeosporia nodorum doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005