×
Ing. Lucie Pšikalová, Ph.D.
banner

Publikace

Article in a professional periodical

PŠIKALOVÁ, L. – JEBAVÝ, M. Assessment of green spaces development in Prague during years 1901-2010. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, roč. 51, č. 1, s. 15-21. ISSN: 1211-3174.

Certified methodologies

MIOVSKÁ, L. – HALAMOVÁ, J. – HLADÍKOVÁ, L. – VČELÁKOVÁ, R. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze 2018: Současný stav zahrádkových osad v Praze, Update of the allotment gardens generel in Prague in 2018 - The Current state of the allotment gardens in Prague, allotment garden; Prague, 2018, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Zahrádkové osady 2018, Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, zastoupené RNDr. Štepánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP; IČO 00064581, 16.02.2018, zjištění aktuálního stavu , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

Research report containing classified information

MIOVSKÁ, L. – HALAMOVÁ, J. – HLADÍKOVÁ, L. – VČELÁKOVÁ, R. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze: Zhodnocení současného stavu a možnosti dalšího vývoje. Praha: Hlavní město Praha, 2018, 73s. ISBN: ,

Other results

HLADÍKOVÁ, L.; idPublikace = 63320; Název: Krajinné dominanty v proměnách času-- Neexistuje podtyp publikace --

HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Městské parky Aucklandu. 2015, Zahrada-Park-Krajina, 24, č. 4, s. 44-48. ISSN: 1211-1678.

HLADÍKOVÁ, L. – HALAMOVÁ, J.Reportáž z exkurze nejen po Berlíně. 2018, .

VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – MERUNKOVÁ, I. – KUNT, M. – ELIÁŠOVÁ, B. – DOLEŽELOVÁ, D. – EZECHEL, M. – HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Tvorba krajiny. 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2462-6.

HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Veřejná zeleň a její kategorie na území hlavního města Prahy v průběhu 20. století. 2015, Člověk, stavba a územní plánování, Sborník z konference 5. listopadu 2014, roč. 8, s. 140-159. ISBN: 9788001056554.

HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Veřejná zeleň v Praze v průběhu 20. století. 2014, Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie, Študentská vedecká konferencia FZKI 2014 Nitra, 23. apríl 2014, s. 213-218. ISBN 978-80-552-1217-3.