×
Ing. Václav Švec, Ph.D.
banner

Publikace

Základní přehled publikací autora je k dispozici zde: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3005-6024

Article in a professional periodical

ŠVEC, V. – SELBY, R. Encourage them to learn: Case Study of Fictitious Product and Virtual Market in Marketing Communications Degree Course. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 3, s. 66-74. ISSN: 2336-2375.

**FLÉGL, M. – **FORTOUL OLLIVIER, M. – ŠVEC, V. – **BRAND BARAJAS, J. – **VIZUET, C. Analysis of Professors´ Evaluation at La Salle University México from 2010 to 2016: What the Results Indicate?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, roč. 10, č. 3, s. 77-85. ISSN: 2336-2375.

STIBUREK, Š. – VLK, A. – ŠVEC, V. Study of the success and dropout in the higher education policy in Europe and V4 countries. ..., 2017, roč. 7, č. 1, s. 43-56. ISSN: N.

ŠVEC, V. – VLK, A. – STIBUREK, Š. Dropout Policy in Czech Higher Education: Can Universities Serve Several Masters?. Central European Journal of Public Policy. , 2015, roč. 9, č. 1, s. 126-147. ISSN: 1802-4866 .

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Teaching Tacit Knowledge: Can Artificial Inteligence Help?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 87-94. ISSN: 1803-1617.

ŠVEC, V. – KOLÁČKOVÁ, G.; idPublikace = 63262; Název: Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V.; idPublikace = 57299; Název: Evaluace výukových přínosů multimediální případové studie-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – KÖNIGOVÁ, M. – TICHÁ, I. Core competencies of an organisation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 178 - 183. ISSN: 1211-3174.

KÖNIGOVÁ, M. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. INDIVIDUAL COMPETENCIES IN AN ORGANISATION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 2, s. 187 - 192. ISSN: 1211-3174.

ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Problematika retence studentů českých vysokých škol. Essentia, 2007, roč. 0, č. 0, s. 1 - 8. ISSN: 1214-3464.

Professional monograph

VLK, A. – **DRBOHLAV, J. – **FLIEGL, T. – **HULÍK, V. – STIBUREK, Š. – ŠVEC, V. Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017, 154s. ISBN 978-80-7419-248-7.

Article in collection of an event

PROKOP, M. – ŠVEC, V. – NOVÁKOVÁ, M. Assessment of Managerial Decision-Making Skills Using the FactOrEasy(R). In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 225-233.

PROKOP, M. – ŠVEC, V. Flawless Managers: Myth or Reality?. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 281-289.

KŘEČKOVÁ, J. – ŠVEC, V. – RYDVAL, J. Act As A (R): Could the Structure Beat the Pitfalls?. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 183-191.

ŠVEC, V. – **FLÉGL, M. – PAVLÍČEK, J. – PROKOP, M. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy(R): Do Students Take a Risk?. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 451-459.

ŠVEC, V. – MALÁ, M. Case study from entrepreneurial workshop: Evaluation of individual performance in team. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 560-566.

VLK, A. – STIBŮREK, Š. – ŠVEC, V. Dropout calculation and related policies in Czech higher education. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 650-657.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy©: Art and craft of management?. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 567-577.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – PAVLÍČKOVÁ, P. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy© Game. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference Proceedings 02.06.2016, Praha. Praha: , 2016. s. 448-454.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Artificial intelligence in education: Can the AI Teach Them?. In Efficiency and Responsibility in education Proceedings 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Ecnomics and Management, 2015. s. 436-443.

ŠVEC, V. – KOLÁČKOVÁ, G. Why do they drop out: 2006 and 2013 Cohorts´ Comparison. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 297-304.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – HANZLÍK, P. Business Games Powered by Artificial Intelligence in Education. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 186-195.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Playing Board Game: Lessons (not only) for Strategic Management. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 805-812.

ŠVEC, V. Delays in students´ submissions: Action aspect of procrastination - pilot study. In 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 17.11.2014, Sevilla, Spain. Spain, Sevilla: , 2014. s. 5175-5181.

ŠVEC, V.; idPublikace = 70302; Název: Gamification in marketing communication course: A fictitious products promotion at virtual market-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁČKOVÁ, G. – ŠVEC, V. Preliminary Study of Students´ Retention in the Czech Republic: Institutional Point of view. In 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 276-283.

ŠVEC, V.; idPublikace = 66692; Název: Pilot Run of the Experiential Exercise: Are Students Able to Find and Eliminate Team Loafers?-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V.; idPublikace = 54769; Název: Experience: To Teach or to Reach?-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽOVÁ, H. – FIEDLER, J. – HORÁKOVÁ, J. – KADEŘÁBKOVÁ, T. – ŠVEC, V. – VOKÁČOVÁ, L.; idPublikace = 51218; Název: Students’ expectance of teacher’s managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – BALCAROVÁ, T. Using Experiential Learning in Marketing Communication Course. In Agrarian Perspectives, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 14.08.2010, Praha. Praha: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 257-264.

Results with legal protection

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. – ŠVEC, V. Souprava pro přerozdělení členů pracovních skupin. Úřad průmyslového vlastnictví. 30 024. 22.11.2016.

Technically realized results

ŠVEC, V.; idPublikace = 78758; Název: Act As A® - česká verze-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. Act As A® - English Version, Act As A® - English Version, Management; simulation; team; teamwork., 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Act As A(R) - English version, 978-80-213-2909-6, Ing. Václav Švec, Ph.D.; Katedra řízení, PEF, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6; tel.: 224382255; email: svec@pef.czu.cz, Předpokládaná úspora nákladů při pravidelném použití produktu je u expertního podniku 10-30%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Software

BARTOŠKA, J. – ŠVEC, V. – **JUREČEK, O. Spinoffer.me, Spinoffer.me, Crowfunding; Web portal; Student campaigns and academic projects; Science funding, 2017, XX - Nepřiřazeno, Spinoffer.me 1.0, http://www.spinoffer.me/licence, viz lokalizace; kontakt: doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Crowfundingové kampaně pro akademické prostředí, příjem z licenčních poplatků, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

HRABA, J. – ŠVEC, V. – STIBUREK, Š. – VLK, A. Dropout.pef.czu.cz, Dropout.pef.czu.cz, Dropout; retention; students; higher education; university., 2017, XX - Nepřiřazeno, dropout.pef.czu.cz, není uzavřena, Václav Švec, svec@pef.czu.cz, nelze vyčíslit, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. FactOrEasy, FactOrEasy, business, simulation, management, enterprise, neural network., 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, FactOrEasy, http://factoreasy.cz:8080/FactOrEasy/, Pro použití softwaru je nutné získání licence. Odpovědnou osobou je Ing. Václav Švec, Ph.D., svec@pef.czu.cz, 224382248, , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Audiovisual production, electronic documents

ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. Soubor multimediálních případových studií, Collection of Multimedia Case Studies, case study, management, coffee, beer, travel industry, Czech Republic, team re-shuffle, 2012, AE - Řízení, správa a administrativa, ISBN: bez ISBN, Praha,, PEF ČZU v Praze, L - Lokální přístup, ,

Other results

ŠVEC, V.; idPublikace = 83742; Název: Workshop k metodice týmového učení-- Neexistuje podtyp publikace --

VRÁBELOVÁ, T. – ŠÍMOVÁ, T. – ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. – **NOVÁKOVÁ, L. – PROKOP, M.FactOrEasy®: Lektorský manuál k simulaci. 2018, ISBN: 978-80-213-2916-4.

ŠVEC, V. – KŘEČKOVÁ, J. – **LIŠKA, R. – **ZIGO, M. – **NOVÁKOVÁ, L.Lektorský manuál Act As A®. 2018, ISBN: 978-80-906120-4-4.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); FactOrEasy. 2016, FactOrEasy - ochranná známka.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Podtyp: Posudek; Team Reshuffle. 2015, Ochranná známka "Team Reshuffle"..

KOLERUSOVÁ, M. – ŠVEC, V. Podtyp: Skripta; Moderní informační a komunikační technologie v praxi. 2015, Tablety a chytré telefony Cloudová řešení Organizace dokumentů Organizace úkolů, projektů a lidí Online marketing a jeho využití Webové stránky, jak na ně Sociální sítě pro počítače a mobily, jejich využití pro osobní a firemní prezentaci Zdroje.

APPROACHES TO COMPETENCY MODELS DEVELOPMENT Ing. Königová Martina, Ph.D.; Ing. Švec Václav, Ph.D., 2008

Competencies in Time Ing. Švec Václav, Ph.D.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2008

ICT Utilization in the Czech Transportation SMEs Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Czech Universities in the Press 2002 - 2005 Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Giving Publicity to Univerisities under Czech Background Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Czech universities press relations Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Universities Public Relations Models Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Study Problems at the Economical Faculties Ing. Švec Václav, Ph.D., 2006

Synthesis of drop out theories Ing. Švec Václav, Ph.D.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Stakeholder analysis as a tool of PR Ing. Švec Václav, Ph.D., 2005

The Role of Universities and Colleges in Regional Development Ing. Švec Václav, Ph.D., 2005

The incidence of press articles about the universities in the Czech Republic (October 2002 - October 2004) Ing. Švec Václav, Ph.D., 2005

Audiovisual Communication of the Czech Universities Ing. Švec Václav, Ph.D., 2005

Preconditions for E-learning´s practice Ing. Švec Václav, Ph.D., 2004

Czech Univerisities in the Press Ing. Švec Václav, Ph.D., 2004

CZECH UNIVERSITIES IN THE BROADCAST TRANSMISSION Ing. Švec Václav, Ph.D., 2004

Public e-services for agriculture: Comparative Study doc. Ing. Tichá Ivana, Ph.D.; Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

Effectivity of ISSS public presentation Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

Factors affecting image of organization Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

Analysis of an image of organisation Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

Universities webpage utilization in the field of public relations - study Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

IMPLICATION OF COMMUNICATION Ing. Švec Václav, Ph.D., 2003

IT exploitation in teaching Ing. Švec Václav, Ph.D., 2002

Diversifications of the communications policy on the internet Ing. Švec Václav, Ph.D., 2002