×
doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.
OSOBNÍ STRÁNKY
banner

Závěrečné práce (BP a DP)

OKRUHY TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE (2017)

  • Volby jídla
  • Alternativní formy produkce potravin a angažovanost občanů
  • Faremní sukcese
  • Okrašlovací spolky a jejich role v rozvoji venkova
  • Sociální rezilience ekologického zemědělství
  • Volné téma spojené s problematikou rozvoje venkova, zemědělství anebo jídla