×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Shromáždění u slunečních hodin XI 1989
banner

Granty

Specifikace odrůdové skladby a podmínek pěstování obilovin a brambor pro pro-dukci škrobu s nepotravinářským využitím

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravinářské využití; donory cenných znaků, vhodné odrůdy a pěstitelské technologie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Metody a materiály pro šlechtění a hodnocení pšenice na specifickou kvalitu produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011