×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Shromáždění u slunečních hodin XI 1989
banner

Publikace

Faměra O., Mayerová M., Burešová I., Kouřimská L., Prášilová M. 2015. Influence of selected factors on the content and properties starch in the grain of non-food the wheat. Plant Soil Environ. 61, 6, 241-246

Sluková M., Gabrovská D., Hálová I., Chrpová D., Ouhrabková J., Vavreinová S., Faměra O., Kohout P., Pánek J., Skřivan P. 2015. Obiloviny v lidské výživě. Stručné shrnutí poznatků se zvýšeným zaměřením na problematiku lepku. Potravinářská komora ČR. Praha. 51 s. ISBN 978-80-88019-07-7

Faměra O. 2016. Pšeničné bílkoviny – významná složka potravy v minulosti i v současnosti. In: Obiloviny v lidské výživě 2016. Moderní trendy v mlýnské a pekárenské výrobě. Potravinářská komora ČR. Praha. s. 10-19. ISBN 978-80-88019-16-9

Burešová I., Tokár M., Mareček J., Hřivna L., Faměra O., Šottníková V. 2017. The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics, textural and sensory quality of bread. J. of Cereal Science, 75, p. 157-164

Faměra O., Sluková M., Skřivan P. 2017. Změny sacharidů během zpracování obilovin. Obiloviny v lidské výživě 2017. Potravinářská komora ČR, Praha, s. 30-35. ISBN 978-80-88019-24-4


Článek v odborném periodiku

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

BUREŠOVÁ, I. – SEDLÁČKOVÁ, I. – FAMĚRA, O. – LIPAVSKÝ, J. Effect of growing conditions on starch and protein content in triticale grain and amylose content in starch. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 3, s. 99 - 104. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1211-3174.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – BICANOVÁ, E. – FAMĚRA, O. Effects of organic wheat cultivation in wider rows on the grain yield and quality. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 97 - 102. ISSN: 1222-5339.

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. Importance of food selection for celiac sprue disease. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 202-207. ISSN: 1211-3174.

FAMĚRA, O. – MAYEROVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 241-246. ISSN: 1214-1178.

**ADÁMEK, M. – **MLČEK, J. – **ADÁMKOVÁ, A. – **BORKOVCOVÁ, M. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – **JURÍKOVÁ, T. – **MUSILOVÁ, Z. – FAMĚRA, O. Is edible insect as a novel food digestible?. ..., 2019, roč. 13, č. 1, s. 470-476. ISSN: N.

FAMĚRA, O. Možnosti a kvalita detekce obsahu celkového škrobu v zrnu ozimé pšenice.. Chemicke listy, 2007, roč. 9, č. 101, s. 748 - 749. ISSN: 0009-2770.

FAMĚRA, O. Nebezpečný akrylamid.Nepéct, nesmažit, negrilovat?. Výživa a potraviny, 2019, roč. 75, č. 4, s. 124-125. ISSN: 1211-846X.

**MÁDLÍKOVÁ, M. – **KRAUSOVÁ, I. – **MIZERA, J. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – **CHVÁTIL, D. Nitrogen assay in winter wheat by short-time instrumental photon activation analysis and its comparison with the Kjeldahl method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, roč. 317, č. 1, s. 479-486. ISSN: 0236-5731.

FAMĚRA, O. – SEDLÁČKOVÁ, I. – LIPAVSKÝ, J. Produkce plodin pro nepotravinářské využití. Úroda, 2008, roč. 56, č. 11, s. 70 - 73. ISSN: 0139-6013.

FAMĚRA, O. Relationship Between Grain Hardness and Malting Quality of Barley (Hordeum vulgare L.). Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007, roč. 1, č. 113, s. 80 - 86. ISSN: 0022-5142.

PAPOUŠKOVÁ, L. – DVOŘÁČEK, ING. PH.D., V. – FAMĚRA, O. – DOTLAČIL, L. Reologické hodnocení u souboru genetických zdrojů pšenice z kolekcí genové banky. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 170-173. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

**ADÁMEK, M. – **ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – **VOJÁČKOVÁ, K. – FAMĚRA, O. – **BURAN, M. – **HLOBILOVA, V. – **BUČKOVÁ, M. – **BARON, M. – **SOCHOR, J. Sensor systems for detecting dough properties fortified with grape pomace and mealworm powders. SENSORS, 2020, roč. 20, č. 12, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

POUCH, M. – VACULOVÁ, K. – MARTINEK, P. – FAMĚRA, O. Stanovení tvrdosti zrna u pšenice seté pomocí molekulárních metod. Úroda, 2009, roč. 57, č. 3, s. 42 - 44. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. Storage protein composition of winter wheat from organic farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 6 - 11. ISSN: 1211-3174.

**BUREŠOVÁ, I. – **TOKAR, M. – **MAREČEK, J. – **HŘIVNA, L. – FAMĚRA, O. – **ŠOTTNÍKOVÁ, V. The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics,textural and sensory quality of bread. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2017, roč. 75, č. , s. 158-164. ISSN: 0733-5210.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. The effect of organic and conventional growing systems on quality and storage protein composition of winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 11, s. 499 - 505. ISSN: 1214-1178.

FAMĚRA, O. – RILJÁKOVÁ, B. – HÁLOVÁ, I. Tvrdost zrna pšenice jako ukazatel charakteristiky mletí. Obilnářské listy, 2010, roč. 18, č. 3, s. 67 - 71. ISSN: 1212-138X.

FAMĚRA, O. – LIPAVSKÝ, J. – RILJÁKOVÁ, B. – KOUŘIMSKÁ, L. Vliv některých faktorů na obsah škrobu v zrnu pšenice a tritikale . Chemicke listy, 2008, roč. 102, č. 9, s. 1 - 0. ISSN: 0009-2770.

PROHASKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – HERMUTH, J. – PAPOUŠKOVÁ, L. – FAMĚRA, O. Vztah relativní viskozity k vybraným parametrům technologické kvality pšenice. Úroda, 2011, roč. 57, č. 12, s. 511-514. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

Kapitoly v odborné knize

POUSTKOVÁ, I. – BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – FAMĚRA, O. Laboralim 2009 Recent progress in analytical methods of food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3071-6. s. Autenticita koncentrátů pomerančových džusů, s. 261 - 264.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-163-6. s. Ceny osiv obilovin a luskovin, s. 1 - 0.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. Ječmen jarní nesladovnický, s. 37-42.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: N, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Ječmen jarní sladovnický, s. 31 - 36.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Ječmen ozimý, s. 43 - 49.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Oves, s. 56 - 60.

HRUŠKOVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. – HANIŠOVÁ, A. – HORÁKOVÁ, V. – HORČIČKA, J. – HŘIVNA, L. – PETR, J. – PRUGAR, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. 1s. ISBN 987-80-86576-28-2. s. Pšenice, s. 75 - 96.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Pšenice jarní, s. 25 - 30.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Pšenice ozimá (nepotravinářská), s. 17 - 24.

FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Pšenice ozimá potravinářská, s. 9 - 16.

PULKRÁBEK, J. – FAMĚRA, O. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Tritikale ozimé - žitovec, s. 61 - 66.

FAMĚRA, O. – PULKRÁBEK, J. – ŠNOBL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: ÚZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Žito ozimé, s. 50 - 55.

FAMĚRA, O. – **SLUKOVÁ, M. – **SKŘIVAN, P. Obiloviny v lidské výživě 2017. Praha: Potravinářská komora České republiky, 2017, 74s. ISBN 978-80-88019-24-4. Změny sacharidů během zpracování obilovin, s. 30-35.

Článek ve sborníku z akce

DVOŘÁČEK, V. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HERMUTH, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – FAMĚRA, O. FT-NIR spektroskopie - efektivní šlechtitelská metoda pro predikci parametrů retenční kapacity mouky u pšenice seté. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 104-109.

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – RILJÁKOVÁ, B. Selected Factors Influencing Content of Starch in The Grain of Winter Wheat . In Proceedings of the 10 th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 22.10.2014, Praha. Praha: Czech Chemical Society , 2014. s. 73-75.

PAPOUŠKOVÁ, L. – DVOŘÁČEK, ING. PH.D., V. – DOTLAČIL, L. – FAMĚRA, O. Sensitivity of SRC test and mixolab measurment to the damage starch in wheat materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 02.11.2011, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2011. s. 152-155.

FAMĚRA, O. – DOTLAČIL, L. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of wheat grain amylase aktivity on selected quality characteristics. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 02.11.2011, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2011. s. 94-98.

Certifikované metodiky

DVOŘÁČEK, V. – FAMĚRA, O. – SEDLÁČEK, T. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, I. – HERMUTH, J. – RILJÁKOVÁ, B. – DOTLAČIL, L. Využití metody retenční kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v České republice, The use of solvent retention capacity test for prediction of wheat technological quality in the Czech Republic, wheat, SRC test, method, 2012, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika pro praxi, 76703/2012, využití v laboratořích - šlechtění pšenice, mlýny, pekárny, výzkumné ústavy a univerzity se zemědělským a potravinářským zaměřením, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR - odbor rostlinných komodit, 76703/2012

Ostatní výsledky

Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dvořáková Blanka; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Jiralová Kateřina; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D., 2008

Antistresové účinky Atoniku Pro na regeneraci ozimé pšenice postižené mrazem Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2006

Baking Quality Characterization of Wheat Lines Derived from Old European Wheat Landraces. Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Alena Kubínová, Anna Prohasková (externí), Jiří Hermuth (externí), Ing. Jana Bradová (externí), Ladislav Dotlačil (externí), 2010

DVOŘÁKOVÁ, P. – BUREŠOVÁ, I. – KRÁČMAR, S. – MATOUŠEK, T. – PONÍŽIL, P. – KUČEROVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Baking Quality of Wheat-rye Mixtures. 2011, Proceedings of International Ph.D. Students Conference, Brno 23. 11. 2011, Mendelova Univerzita v Brně, s. 568-578. ISBN 978-80-7375-563-8.

Bezpečnost potravin a systém HACCP Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2006

Chromatografické metody v analýze kontaminantů migrujících z obalů určených pro přímý styk s potravinami Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; doc. Dr. Ing. Poustka Jan; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Staruch Ladislav; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2006

Dusičnany jako rizikový faktor v potravinách doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2006

EFSA a bezpečnost potravin Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Václavíková Kristýna, 2006

Evaluation of grain hardness in winter wheat cultivars Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela, 2007

Evaluation of methods for wheat grain hardness determinetion Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Hrušková Marie; Novotná Dana, 2004

Faktory ovlivňující produkci škrobu u tritikale Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Majerová M.; Mgr. Lipavský Jan, CSc.; Riljáková Božena; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Faktory ovlivňující vybrané vlastnosti škrobu v zrnu jarního ječmene Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Bc. Turková Tereza, 2006

Flour yield of different winter wheat categories depending on the grain hardness Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela, 2006

FRVŠ 120/2004 Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

FRVŠ 152/2004 Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

Grain physical properties of different rye varieties (Secale cereale) and baking quality Karel Vejražka (externí), Z. Kocourková (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., Lenka Sachambula (externí), 2010

Hodnocení jakosti dodávek komerční pšeničné mouky hladké speciál Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2005

Hodnocení obsahu škrobu v krmných obilovinách z pohledu pěstební technologie, ročníku a stanoviště. Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Sedláčková Irena; Lipavský Jan, 2008

Hodnocení odrůd sladovnického ječmene, sklizeň 2004 Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

Hodnocení tvrdosti zrna pšenice ve vztahu k výtěžnosti mouk Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2006

Hygienické požadavky na faremní zpracování ovčího a kozího masa doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Dvořáková Blanka; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2008

Influence of Cultivar and Technology of Growing on Winter Wheat Grain Hardness Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Grundas Stanislaw; Lipavský Jan; Bc. Erhartová Daniela, 2008

Jak na jaře posílit oslabené ozimy? Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav, 2008

Jak na stanovení jakosti obilovin? 1. část - pšenice Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2004

Jak na stanovení jakosti obilovin? 2. část - ječmene jarní Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Psota Vratislav, 2004

Jak posílit oslabené ozimy Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2006

Jarní ječmen je náročný na agrotechniku. Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2004

Kontrola bezpečnosti potravin živočišného původu doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D., 2008

Kvalita a bezpečnost potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2005

Kvalita produkce Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2007

Kvalita surovin jako předpoklad bezpečných potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2005

Kvalita zemědělské produkce (Seminář) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Jiralová Kateřina; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2008

Kvalita zemědělské produkce (Seminář) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Legarová Veronika; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Jiralová Kateřina, 2009

Kvalita žita z ekologického zemědělství prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2006

Kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po aplikaci dusíku metodou CULTAN Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2008

Laboratorní hodnocení surovin: předpoklad pro výrobu kvalitního pečiva Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2005

Mechanické poškození zrna - závažná vada při posuzování sladovnického ječmene Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Kroupa Pavel, 2004

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Mlecí energie a kvalitativní parametry sladu ječmene Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

Možnosti šlechtění pšenice pro produkci bioetanolu Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Dvořáček Václav, 2007

Možnosti šlechtění pšenice pro produkci bioethanolu a škrobu. Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2007

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 a potraviny nového typu ve světle současných změn doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2005

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Návrh systému HACCP při faremním získávání mléka Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2006

NAZV 58074 Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

NAZV 60130 Ing. Faměra Oldřich, CSc., -1

Nealkoholické nápoje doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2007

KRAUSOVÁ, I. – MIZERA, J. – ŘANDA, Z. – DOSTÁLEK, P. – TÁBORSKÝ, J. – MÁDLÍKOVÁ, M. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay by instrumental photon activation analysis with the MT-25 microtron. 2014, Book of Abstracts, 4-th International Nuclear Chemistry Congress, 14-19 September 2014, Maresias, Sao Paulo, Brazil, s. 273.

KRAUSOVÁ, I. – MÁDLÍKOVÁ, M. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. – MIZERA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay in winter wheat by instrumental photon activation analysis with MT-25 microtron. 2015, 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis and 11th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, August 23-28, 2015, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands..

SLUKOVÁ, M. – FAMĚRA, O. – GABROVSKÁ, D. – HAVELKOVÁ, D. – HAVELKOVÁ, V. – HRUŠKOVÁ, M. – JURKANINOVÁ, L. – POLIŠENSKÁ, I. – VACULOVÁ, K. – JIRČÍK, L. – PŘÍHODA, J. – SKŘIVAN, P. – ŠVEC, I. – TLÁSKAL, P.Obiloviny v lidské výživě 2016. Moderní trendy v mlýnské a pekárenské výrobě. . 2016, Sluková, M. a kol., 2016: Obiloviny v lidské výživě 2016. Moderní trendy v mlýnské a pekárenské výrobě. Potravinářská komora ČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Praha, Profimix Příšovice. 66 s. ISBN 978-80-88019-16-9..

Ošetření pšenice poškozené mrazem Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Bc. Turková Tereza; Přibyl Petr, 2006

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování a zpracování chlebových obilovin. 2015, Obiloviny v lidské výživě, 2015, Potravinářská komora ČR, s. 10-12. ISBN: 978-80-88019-07-7.

Porovnání kvalitativních parametrů pěstované zeleniny v závislosti na způsobu hnojení Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Václavíková Kristýna; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Poustka Jan; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Hajšlová Jana, 2006

Porovnání kvantitativních a kvalitativních parametrů pěstované zeleniny v závislosti na způsobu hnojení Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Václavíková Kristýna; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Hajšlová Jana; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2006

FAMĚRA, O. – RILJÁKOVÁ, B. – HÁLOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlivu režimu mletí laboratorních šrotovníků Perten LM 120 a Retsch Twister na dezintegraci zrna a na výsledky kvalitativních rozborů pšenice . 2013, Sborník přednášek "Qualima 2013", Pardubice, 29.- 30. 10. 2013, s. 57-61. ISSN 1213-5380.

FAMĚRA, O.; idPublikace = 72959; Název: Posuzování obilovin z pohledu minulosti-- Neexistuje podtyp publikace --

Požadavky na jakost sladovnického ječmene Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Psota Vratislav, 2006

Požadavky na kvalitu potravinářských zrnin Ing. Faměra Oldřich, CSc., 2005