×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Shromáždění u slunečních hodin XI 1989
banner

Spolupráce

Ing. Oldřich Faměra a kolegyně Ing. Ilona Hálová a Božena Riljáková z Laboratoře zkoušení jakosti obilovin spolupracují na výzkumných projektech a dílčích úkolech s řadou výzkumných institucí. Mezi ně patří:

VÚRV Praha v.v.i., VÚPS a.s. Sladařský ústav Brno, VÚZT Praha v.v.i., ÚKZÚZ Brno, Mendelova univerzita v Brně, VŠCHT v Praze, ZVÚ Kroměříž, Selgen a.s., VÚP Troubsko.

Laboratoř provádí také rozbory zrna obilovin, mouky, reologická stanovení a pekařský pokus pro zájemce potravinářských firem - obchodních podniků, mlýnů a pekáren.