×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
banner

Odborný asistent - Katedra kvality zemědělských produktů
Vedoucí Laboratoře zkoušení jakosti obilovin
místopředsedou Komise jakosti rostlinných produktů ORV ČAZV
Členem Vědecké rady Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV Praha - Ruzyně.
členem představenstva Agrární komory Praha
Členem oborové rady Speciální produkce rostlinná na FAPPZ ČZU
phone +420 22438 3508
phone +420 22438 2890

Pedagogická činnost

AQA78E Jakost a zpracování zemědělských produktů-HK - Mgr.
AQA82E Jakost a zpracování živočišných a rostlinných produktů - Mgr.
AQA73E Jakost a zpracování zahradnických produktů - Bc.