×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Shromáždění u slunečních hodin XI 1989
banner

Výzkum

Výzkumná činnost je zaměřená na problematiku jakosti odrůd pšenice, na hodnocení mlynářských a pekařských vlastností mouky a těsta a pečiva. Speciální oblastí zkoumání je souvislost tvrdosti (vlastností) endospermu zrna pšenice a průběh příprava zrna, jeho zpracování ve mlýně a další jakostní hodnocení mouky, reologických vlastností těsta a charakteristika vyrobeného pečiva.

K zabezpečení tohoto tématického zaměření výzkumu je využíváno laboratorní přístrojové vybavení Laboratoře zkoušení jakosti obilovin, která je při katedře kvality zemědělských produktů.

Průběžně jsou řešeny dílčí výzkumné úkoly vyplývající ze spolupráce s výzkumnými a provozními subjekty - kvalita sladovnického ječmene, hodnocení komerčních mouk.

Na experimetální pekařské lince jsou prováděny pekařské pokusy, při kterých se standardně používá navážka 1000 g mouky.