×
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
Shromáždění u slunečních hodin XI 1989
banner

Životopis

Vzdělání

1976 - Dvořákovo gymnázium v Kralupech n. Vlt.

1981 - Vysoká škola zemědělská v Praze, obor fytotechnický 

1990 obhajoba dizertační práce, obor speciální fytotechnika

 

Průběh zaměstnání

1981 - 1984 studijní pobyt a asistent, katedra rostlinné výroby VŠZ v Praze

1984 odborný asistent, katedra rostlinné výroby VŠZ/ČZU v Praze

1997 - vedení Laboratoře zkoušení jakosti obilovin na České zemědělské univerzitě v Praze.

 2004 - 2014 zástupcem vedoucího katedry kvality zemědělských produktů ČZU

 

Odborné zaměření

kvalita produkce obilovin - potravinářské pšenice, sladovnického ječmene

hodnocení mlýnských a pekařských jakostních ukazatelů

jakost ovoce a zeleniny