×
doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech:

ASA05E, ASA92E Chov ovcí a koz

DASA05Y Chov ovcí

ASA42E Chov lam

ASA35E, ASA45E, ASA81E Chov skotu a ovcí

ASA40E, ASA99E Chov velkých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

ASA55E, ASA68E Chov zvířat v agroturistice

ASA23E, ASA85E Chov zvířat a prostředí

ASA30E, ASA71E, ASA95E Management a technologie chovu hospodářských zvířat

ASA46E Management a technologie chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

ASA19E, ASA79E Základy chovu hospodářských zvířat

ARE05E, ARE10E, ARE74E Zemědělské systémy II

Garantované předměty

ASA42E Chov lam - Bc., Mgr.
DASA05Y Chov ovcí