×
doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Analysis of genotype, dam’s litter size and their interaction on selected productive traits of origin Wallachian and Sumava sheep in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – HAKL, J. – FANTOVÁ, M. Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2017, roč. 60, č. 2, s. 43-50. ISSN: 0003-9438.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BULEJOVÁ, M. Budeme chovat srstnatá plemena ovcí?. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Chov a zpracování vlny shetlandských ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 12-15. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KUBÍNOVÁ, Z. Chov ovcí v Mongolsku. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 11/2011, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – HÜTTEROVÁ, S. Dlouhověkost bahnic plemene texel a růst jejich jehňat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Effects of age and nutritional status at mating on the reproductive and productive traits in Suffolk sheep kept under permanent outdoor management system. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 5, s. 211-218. ISSN: 1212-1819.

FANTOVÁ, M. – ŠKARKOVÁ, L. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fiber characteristics of texel meat. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 285-293. ISSN: 1332-9049.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fibre characteristics of German Heath lamb meat. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 3, s. 297-303. ISSN: 0001-7213.

FANTOVÁ, M. Hlavní zásady pro zdárný odchov jehňat a kůzlat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 8, s. 86-87. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Hlavní zásady výživy ovcí a koz. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 10, s. 69 - 70. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – **PETÁK, Z. Impact of Concentrate Level and Stage of Lactation on Fatty Acid Composition in Goat Milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 3, s. 171-175. ISSN: 1211-3174.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Kdo bude pokračovatelem Libora Čunáta?. ..., 2015, roč. 75., č. 6, s. 50-51. ISSN: N.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – PTÁČEK, M. Kvalita vlny shetlandských ovcí chovaných v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 88-90. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – NOHEJLOVÁ, L. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. Lineární popis vemene u koz a jeho vztah na množství nadojeného mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 7, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. Mechanical quality of leather in Texel lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 54-61. ISSN: 1332-9049.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Methodology of udder description and the effect on somatic cell count in Czech White Shorthaired Goat Breed. MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 2018, roč. 74, č. 8, s. 497-500. ISSN: 0025-8628.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Možnosti využití sahelské kozy při údržbě krajiny. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 10, s. 36 - 37. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – DUCHÁČEK, J. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Physical Characteristics of Raw Leathers in Texel and Charollais Ram Lambs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1465-1470. ISSN: 1211-8516.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. – ŠTOLC, L. Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 3 - 9. ISSN: 0139-7265.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – **BORKOVÁ, M. Vliv mikrořasy Japonochytrium sp. na množství a základní složení mléka . Náš chov, 2017, roč. 77, č. 5, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. Vybrané mikroprvky v mlezivu ovcí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 31 - 33. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Základní chovatelské podmínky pro zdárný chov lam. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. – ELICH, O. Zastoupení mastných kyselin v kozím mléce, jogurtu a čerstvém sýru koz přikrmovaných řasami. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 152, č. , s. 26-30. ISSN: 1212-950X.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – SYROVÁTKOVÁ, K. – ELICH, O. Změny profilu mastných kyselin v kozím mléce po přídavku řas do krmné dávky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. , č. 150, s. 4-8. ISSN: 1212-950X.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Zpracování vlny lam v ČR – atraktivita agroturistiky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 8-11. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

Článek ve sborníku z akce

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Effect of early growth abilities of Suffolk ewe lambs on their subsequent reproductive traits. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 66-66.

Certifikované metodiky

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas, Increasing the amount of beneficial polyunsaturated fatty acids in goat's milk by feeding microalgae, fatty acid; goats milk; polyunsaturated fatty acids;microalgea, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Zvýšení obsahu MK v mléce koz, certifikovaná metodika, zvýšení výnosů chovatelům, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.04.2017,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SZTANKÓOVÁ, Z. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, J. – KYSEL´OVÁ, D. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – ELICH, O. – MILERSKI, M. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2014, 98s. ISBN: ,

SZTANKÓOVÁ, PH.D., I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSEL´OVÁ, D. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2013, 85s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of the quality of th wool of Shetland Sheep Bred in the Czech Republic. 2015, Global Journal of Science Frontier research :D, roč. 15, č. 8, s. 21-25..

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

FANTOVÁ, M. – FLEISCHER, P. – KACEROVSKÁ, L. – MALÁ, G. – MÁTLOVÁ, V. – NOHEJLOVÁ, L. – SKŘIVÁNEK, M. – ŠLOSÁRKOVÁ, S. Podtyp: Skripta; Chov koz. 2012, Brázda, Vydání třetí, 232 s. ISBN: 978-80-209-0393-8.

Chov koz doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Libuše Kacerovská, CSc., Gabriela Malá (externí), Věra Mátlová (externí), Miloš Skřivánek (externí), Soňa Šlosárková (externí), 2010

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Chov lam - pracovní sešit. 2011. Recenzovaná skripta pro studenty FAPPZ ČZU v Praze, KSZ FAPPZ ČZU v Praze, 33 s. ISBN: 978-80-213-2213-4.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Důvody pro chov koz doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Mléčná užitkovost ovcí při jarním bahnění Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

Možnosti zpracování kozího mléka doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odchov kůzlat, nové poznatky výzkumu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 35, s. 20-22.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovce ze severních ostrovů Skotska. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 36, s. 36. ISSN: 1211-3816.

Pastva – základ produkce kvalitního jehněčího masa doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Problematika faremní výroby kozích sýrů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Problematika permanentní pastvy ovcí doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Řízená pastva ovcí v NP Šumava Soňa Vlčková (externí), Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of Chlorella vulgaris inclusion in goat diet on goat milk composition during lactation. . 2015, VÚM Nový Zéland, s. 1-5..

Trendy v chovu koz Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vliv beranů plemene suffolk na růst jehňat různých genotypů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

Vliv netradičního odchovu jehňat na kvalitu masa Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

ROHLIK, B. – ŠKORPILOVÁ, T. – PIPEK, P. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vřesová ovce - nový zdroj masa. 2013, Sborník příspěvků XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 27-29.5.2013, Skalský Dvůr, Czech Republic. s.169–172. ISBN: 978-80-86909-07-3.

Vybrané kapitoly z chovu koz doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Vybrané kapitoly z chovu lam doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Vyřeší chov srstnatých ovcí problém s ovčí vlnou? doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – FANTOVÁ, M.Využití řas ve výživě přežvýkavců. 2018, Zemědělec. 35. str. 20.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu koz. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu koz. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 70 s. ISBN: 978-80-86671-99-4.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu lam. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu lam. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 36 s. ISBN: 978-80-7271-200-7.