×
doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
banner

phone +420 22438 3064

Pedagogická činnost

ASA42E Chov lam - Bc., Mgr.
DASA05Y Chov ovcí

Odborné zaměření

Problematika chovu malých přežvýkavců - ovcí, koz a lam. Systémy chovů, výběr vhodných plemen, reprodukční ukazatele aj. Studium vlivů působících na kvalitu mléka a masa. Kvalitativní ukazatele vlny ovcí a lam. Faremní zpracování vlny.