×
doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání

1991  habilitace docetkou v oboru speciální zootechnika; titul doc.

1987 disertační práce v oboru speciální zootechnika; titul CSc.

1980 Agronomická fakulta VŠZ, obor zootechnika, titul Ing.

 

Průběh zaměstnání

2008 - dosud ČZU Praha, katedra speciální zootechniky, vědecko-pedagogický pracovník

2003 - 2008 Česká inspekce životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany přírody

1994 - 2003 ČZU Praha, Istitut tropického a subtropického zemědělství, pedagog

1980 - 1994 VŠZ Praha, katedra chovu skotu a mlékařství, odborný asistent

 

Odborné zaměření

-chov ovcí

-chov koz

-chov lam