×
doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
banner

Publikace

 1. Farkač J. 1984: Příspěvek k poznání fauny střevlíkovitých Prahy. (Beitrag zur Kentnis der Carabidenfauna aus Prag (Coleoptera, Carabidae)). Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 20: 125-130. [ISSN 0862-478X]
 2. Farkač J. 1990: Duvalius (Paraduvalius) karelhurkai sp.n. (Coleoptera, Carabidae, Trechini) from the Central Rodopi Mts. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 87: 352-354. [ISSN 0001-5601]
 3. Farkač J. & Farkačová J. 1990: Střevlíkovití kulturní krajiny jižní Moravy (Coleoptera, Carabidae). [The Ground-beetles of the cultural landscape of the South Moravia (Coleoptera, Carabidae)]. Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 26: 55-59. [ISSN 0862-478X]
 4. Farkač J. & Plutenko A. 1992: New Leistus s. str. from Eastern Asia (Coleoptera, Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 56: 161-162. [ISSN 0862-5247]
 5. Farkač J. 1993: Two new Leistus (Coleoptera, Carabidae) species from Yunnan. Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 57: 87-89. [ISSN 0862-5247]
 6. Farkač J. & Moravec P. 1993: New Duvalius species from Central Asia (Coleoptera: Carabidae: Trechini). Folia Heyrovskyana, 1: 64-66. [ISSN 1210-4108]
 7. Farkač J. 1995: A new Archastes from Sichuan (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Folia Heyrovskyana, 3: 5-8. [ISSN 1210-4108]
 8. Farkač J. 1995: Sixteen new species of Leistus from Asia (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 59: 145-163 + 4 pp. [ISSN 0862-5247]
 9. Farkač J. & Plutenko A. 1995: New species of Pterostichus from the Far East of Russia (Coleoptera: Carabidae). Klapalekiana, 32: 11-14. [ISSN 1210-6100]
 10. Hůrka K., Veselý P. & Farkač J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana, 32: 15-26. [ISSN 1210-6100]
 11. Farkač J. 1997: Carabids fauna of Repetek Nature Reserve (Coleoptera, Carabidae). Bjuletěn izpitatělej prirody, Moskva. [ISSN 0027-1403]
 12. Hůrka K. & Farkač J. 1997: RNDr. Ing. Miloš Fassati (13.1.1921-30.5.1997). Klapalekiana 33: 251-266. [ISSN 1210-6100]
 13. Jászay T., Farkačová J. & Farkač J. 1997: Faunistic records from the Czech Republic - 63. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 33: 115. [ISSN 1210-6100]
 14. Farkač J. 1998: Three new species and new record of Leistus from north India and Tibet (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 62: 201-206. [ISSN 0862-5247]
 15. Farkač J. & Sciaky R. 1998: Seven new species and new records of Leistus from Sichuan (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 62: 89-100. [ISSN 0862-5247]
 16. Farkač J. 1999: Check-list of the genus Leistus (Coleoptera: Carabidae: Nebriini) from China with the description of twenty-three new species. Folia Heyrovskyana, Supplementum 5: 19-58. [ISSN 1210-4108]
 17. Farkač J. & Fassati M. 1999: Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae, 63: 407-425. [ISSN 1211-376X]
 18. Farkač J. & Jászay T. 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 89. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 34: 167. [ISSN 1210-6100]
 19. Hůrka K. & Farkač J. 1999: In Memoriam RNC. Karel Kult (27.1.1917-25.5.1998). (In memoriam RNC Karel Kult (born January 27, 1917, died May 25, 1998). Klapalekiana, 35: 91-94. [ISSN 1210-6100]
 20. Farkač J. 2000: Výsledky průzkumu brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) na vybraných lokalitách Šumavy. (Results of ground beeetles diversity research (Coleoptera: Carabidae) of selected localities in the Šumava mts.). p. 28-32. IN: Podrázský V., Ryšánková H., Vacek S. & Ulbrichová I. 2000: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference, Kostelec nad Černými lesy 27.-28. listopadu 2000. Lesnická fakulta ČZU Praha, 155 pp. [ISBN 80-213-0674-2]
 21. Farkač J. 2001: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) v místech obnovy funkčních lesních ekosystémů Krušných hor. (Results of ground beeetle (Coleoptera: Carabidae) survey in places of reestablishment of the functional forest ecosystems in the Krušné hory mountains). p. 204-209. IN: Pulkrab K., Kobliha J. & Podrázský V. 2001: Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze. Sborník z celostátní konference, Kostelec nad Černými lesy 22.-23. ledna 2001. Lesnická fakulta ČZU Praha, I. díl: 241pp. [ISBN 80-213-0703-X]
 22. Farkač J. & Tyrner P. 2001: Faunistic records of the Czech Republic – 125. Hymenoptera: Chrysididae. Klapalekiana, 37: 58. [ISSN 1210-6100]
 23. Farkač J. 2002: Výsledky průzkumu brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) v místech obnovy funkčních lesních ekosystémů Krušných hor v letech 2000 a 2001. (Results of groundbeetles (Coleoptera: Carabidae) survey in places of reestablishment of the functional forest ecosystems in the Krušné hory mountains in the year 2000 and 2001). Sborník fakultní konference k 50. výročí ČZU Krajina, les a lesní hospodářství IV., Kostelec nad Černými lesy, 25. září 2002. Lesnická fakulta ČZU, Praha. 19-24. [ISBN 80-213-0937-7]
 24. Farkač J. 2002: Výsledky faunistického průzkumu hmyzu Přírodní památky Trojská v Praze (Insecta: Heteroptera, Caelifera, Ensifera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera) (Results of the faunistic research of Insecta of Natural reserve Trojská in Prague (Insecta: Heteroptera, Ensifera, Caelifera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera)). Příroda (Praha), 13: 23-44. [ISSN 1211-3603, ISBN 80-86064-57-3]
 25. Farkač J. & Farkačová J. 2002: Výsledky faunistického průzkumu hmyzu Kamenného vrchu v Brně (Insecta: Mantodea, Psocoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha: Psyllinea, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Strepsiptera) (Results of the faunistic research of Insecta of Kamenný vrch hill in Brno (Insecta: Mantodea, Psocoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha: Psyllinea, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Strepsiptera)). Příroda (Praha), 13: 45-73. [ISSN 1211-3603, ISBN 80-86064-57-3]
 26. Straka J. & Farkač J. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 155. Hymenoptera: Aculeata. Klapalekiana, 38: 261-262. [ISSN 1210-6100]
 27. Vitner J. & Farkač J. 2002: Aktivita České společnosti entomologické v kauze „Zkušební plochy technického vývoje Škoda Auto a.s.: záměr umístění zkušebního polygonu do bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá (střední Čechy, Česká republika). (Activities of the Czech Entomological Society in the case „Testing areas of the Škoda Auto company: proposed construction of a car-testing polygone in the former Military Training Area of Mladá (central Bohemia, Czech Republic). Klapalekiana, 38: 123-162. [ISSN 1210-6100]
 28. Vrabec V. & Farkač J. 2002: Poznámky k fauně měkkýšů (Molusca) chráněného území – přírodní památky Kálovská obora v Praze. (Preliminary observations about fauna of Mollusca in the game preserve – Nature Monument Královská obora in Prague). Sborník Muzeum a současnost, Roztoky, Ser. Natur., 17: 3-14. [ISSN 0862-2035]
 29. Farkač J. 2003: Pelophilini, pp. 98. IN: Löbl I. & Smetana A. (eds.): The Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol.1. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp. [ISBN 87-88757-73-0]
 30. Farkač J. & Janata M. 2003: Nebriini, pp. 79-96. IN: Löbl I. & Smetana A. (eds.): The Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol.1. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp. [ISBN 87-88757-73-0]
 31. Bousquet Y., Březina B., Davies A., Farkač J. & Smetana A. 2003: Carabini, pp. 118-201. IN: Löbl I. & Smetana A. (eds.): The Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp. [ISBN 87-88757-73-0]
 32. Farkač J. & Háva J. 2003: Faunistic records of the Czech Republic – 162. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana, 39 (1-3): 127. [ISSN 1210-6100]
 33. Farkač J. & Hůrka K. 2003: Střevlíkovití. Hodnocení biotopů na základě zjištění prezence indikačně významných druhů brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae), pp. 264-277. In: Seják J., Dejmal I. a kol. 2003: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, Praha. 428 pp. [ISBN 80-85087-54-5]
 34. Bejček V., Farkač J., Pražan B. & Šťastný K. 2003: Biodiversity of the Socotra Island (Republic of Yemen). pp. 50-51. IN: Ba-Angood S.A., Ba-Saleem M.O. & Husein M.A. (eds): The second international sympisium on the developing strategy of Socotra archipelago and other Yemeni islands. 14.-16. December 2003, Aden (Yemen). Abstracts, 91 pp.
 35. Háva J. & Farkač J. 2003: Distributional notes on some Oriental Nosodendridae (Coleoptera) – II. Nosodendron nepalense sp. n. from Nepal. Veröffentlichungen des Naturkundemuseum, Erfurt, 22: 240-241. [ISSN 0232-9565]
 36. Vrabec V. & Farkač J. 2003: Influence of the flood of August 2002 on the freshwater mollusc fauna of the game preserve – Natural Monument Královská obora in Prague. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1 (Proc. 13-th Conference of Slovak Limnol. Soc. & Czech Limnol. Soc., Banska Štiavnica, June 2003): 207-211.
 37. Vitner J. & Farkač J. 2003: Aktivita České společnosti entomologické v kauze „Zkušební plochy technického vývoje Škoda Auto a.s.: záměr umístění zkušebního polygonu do bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá (střední Čechy, Česká republika)“ – 2. část. (Activities of the Czech Entomological Society in the case “Testing areas of the Škoda Auto company: proposed construction of a car-testing polygone in the former Military Training Area of Mladá (central Bohemia, Czech Republic)” – Part 2.) Klapalekiana, 39 (1-3): 139-187. [ISSN 1210-6100]
 38. Farkač J., Farkačová K., Linhart M., Mareček I., Resl K. & Zedek V. 2004: Výsledky faunistického průzkumu bezobratlých alpínské zóny Nízkých Tater (Slovensko) v roce 2002. Results of faunisctic research of evertebrates of alpine zone of Nízké Tatry Mts. (Slovakia) in the year 2002. Príroda Nízkych Tatier, Banska Bystrica, 1: 203-226.
 39. Černý M. & Farkač J. 2004: Faunistic Records from Slovakia. Entomological Problems 34(1-2): 112. [ISSN 0071-0792]
 40. Farkač J. & Barták M. 2004: Faunistic Records from Slovakia. Entomological Problems 34(1-2): 124. [ISSN 0071-0792]
 41. Farkač J. & Janšta P. 2004: Faunistic Records from Slovakia. Entomological Problems 34(1-2): 64. [ISSN 0071-0792]
 42. Farkač J. 2005: Systematic Outline and Geographic Distribution of Species of the Genus Leistus Frolich, 1799 (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Studies and Reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series, 1 (1-2): 43-67.
 43. Farkač J. 2005: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky. Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) from the Czech Republic. Klapalekiana, 41: 17-31. [ISSN 1210-6100]
 44. Farkač J. & Hůrka K. 2005: Carabus menetriesi in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republic. Angewandte Carabidologie, Suppl. IV.: 29-33.
 45. Farkač J. & Bílý S. 2005: In Memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (2. června 1931 - 25.5.2004). (In memoriam Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc. (born June 2, 1931, died May 25, 2004). Klapalekiana 41: 127-133. [ISSN 1210-6100]
 46. Farkač J. & Král D. 2005: Scorpiones. p. 75. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [ISBN 80-86064-96-4] (In Czech and English)
 47. Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [ISBN 80-86064-96-4] (In Czech and English)
 48. Häckel M., Farkač J. & Sehnal R. 2005: A new species of Calosoma (Coleoptera: Carabidae: Carabini) from Oman and new subspecies of Calosoma oceanicum Perroud & Montrouzier 1864 from the Lombok Island (Lesser Sunda,Indonesia). Animma.X: 11: 1-7.
 49. Farkač J., Kopecký T. & Veselý P. 2006: Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí. Carabid beetles utilization (Coleoptera: Carabidae) of Slovak fauna for quality environment indication. Ochrana prírody (Nature conservation) 25: 226-242. [ISBN 978-80-89035-78-6] (In Czech, English summary)
 50. Vávra J., Moravec J., Škopek J., Farkač J. & Mikuláš R. 2005: Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) – cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta. (The former brick-clay pit in Stodůlky (Praha 5) – valuable natural entity within a city). Natura Pragensis, 17: 95-128.
 51. Farkač J. & Nakládal O. 2006: Výsledky průzkumu brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) lesních stanovišť. Results of exploration of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of woodland stands. Lesník 21. století – most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti: 18-22. (In Czech, English summary)
 52. Sehnal R., Farkač J. & Häckel M. 2006: A new subspecies of Carabus viridifossulatus Fairmaire, 1887 from southern Sichuan, China (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Carabini). Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya II., Erfurt: 117-118. [ISBN 3-00-019541-6; 978-3-00-019541-9] (In English)
 53. Farkač J. 2007: Miroslav Dvořák oslavil v roce 2006 osmdesátiny. The eightieth birthday of Miroslav Dvořák celebrated in 2006.  Klapalekiana, 43: 225-229. [ISSN 1210-6100] (In Czech and English)
 54. Farkač J. & Farkač J. jun. 2007: Výzkum epigeonu přebuzských rašelinišť v roce 2007. Příroda Kraslicka 1: 77-82. [ISBN 80-903590-3-5] (In Czech)
 55. Nakládal O., Doležal Z. & Farkač J. 2007: Faunistic Records from the Czech Republic – 222. Coleoptera: Elateridae. Klapalekiana 43: 18.
 56. Blažej  L., Farkač J., Häckel M. & Sehnal R. 2007: Faunistic Records from the Czech Republic – 238. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 43: 213-214.
 57. Farkač J. & Smetana A. 2008: K sedmdesátinám RNDr. Ivana Löbla. Ivan Löbl 70 years old. Klapalekiana, 44: 309-320. [ISSN 1210-6100] (In Czech and English)
 58. Straka J., Janšta P., Farkač J. & Vrabec V. 2008: Faunistic Records from the Czech Republic – 268. Hymenoptera: Apocrita: Chalcidoidea: Mymaridae, Torymidae, Apoidea: Crabronidae, Megachilidae, Chrysidoidea: Chrysididae. Klapalekiana 44: 299-301. [ISSN 1210-6100]
 59. Moravec J., Farkač J. Prouza J. 2008: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) navrhované přírodní památky Čertův důl (Čáslavsko, střední Čechy). (Ground beetles Coleoptera: Carabidae) of the proposed Čertův důl Nature Monument (Čáslav region, central Bohemia)). Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná 8: 73-84. (In Czech, English summary) [ISSN 1210-6933; ISBN 80-86403-06-8]
 60. Podrázský V., Farkač J. & Holuša J. 2009: Potenciál karabidocenóz jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. Potential of Ground-beetle communities as bioindication tool in forest ecosystems. pp. 153-165. In: Klč P., Tománek J. & Volný C. (eds): Krajina, les a lesní hospodářství. Sborník z mezinárodní vědecké konference, 10.2.2009, Kostelec nad Černými lesy, FLD ČZU, 317 pp. (In Czech, English summary) [ISBN 978-80-213-1894-671]
 61. Farkač J., Bárta F. & Moravec J. 2009: Nové údaje o rozšíření střevlíka Linnéova, Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) na území CHKO Železné hory. New records of the distribution of the ground-beetle Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) from the Železné hory Protected Landscape Area. Východočeký Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 16 (2009): 145-152, 188. (In Czech, English summary) [ISSN 1212-1460]
 62. Veselý P., Resl K., Stanovský J., Farkač J., Grycz F., Kašpar L., Kmeco R., Kopecký T. Křivan V., Láska R., Mikyška A., Mlejnek R., Moravec P., Nakládal O., Prouza J., Říha J., Vonička P. & Zúber M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002 – 2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data. Klapalekiana, 45: 83-116. [ISSN 1210-6100]
 63. Vrabec V. & Farkač J. 2009: Faunistic results of solving the Project No VaV SP/2d1/141/07 from the year 2009 – the contribution to the knowledge of distribution of butterflies, skippers and burnets in the Czech Republic (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea, Zygaenidae). Workshop on animal biodiversity, Jevany. Czech University of Life Sciences Power Print, Prague, pp. 48-58.
 64. Farkač J. & Wrase D. 2010: Two new species of genus Leistus Frölich, 1799 from Turkey (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Revue Suisse de Zoologie 117(1): 143-152.
 65. Sehnal R., Farkač J. & Häckel M. 2010: New status of Calosoma jakli Häckel, Farkač & Sehnal, 2005 (Coleoptera: Carabidae: Carabini). Animma-.X 31: 11-13.
 66. Häckel M., Farkač J. & Wrase D. W. 2010: A check-list of the tribe Broscini Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and Reports, Taxonomical Series, 6(1-2): 43-84.
 67. Farkač J., Putchkov A. & Rop O. 2010: A new species of Leistus Froehlig, 1799 with a taxonomical analysis of the subgenus Leistus s. str. from Major Caucasus (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Studies and Reports, Taxonomical Series, 6 (1-2): 31-34.
 68. Holuša J. & Farkač J. 2010: Occurence of Labidura riparia (Dermaptera) in the Czech Republic. Acta Musei Beskidensis, 2: 193-194. [ISSN 1803-960]
 69. Podrázský V., Holuša O. & Farkač J. 2010: Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech. (Contribution to use of ground-beetle communities (Carabidae) as bioindication tool in forest ecosystems). Zprávy lesnického výzkumu 55 (Special 2010): 99-104.
 70. Podrázský V., Remeš J. & Farkač J. 2010: Složení společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření. (Composition of ground-beetle communities (Coleoptera: Carabidae) in forest stands with differentiated species composition and management system). Zprávy lesnického výzkumu 55 (Special 2010): 10-15.
 71. Vrabec V., Starý J., Straka J., Farkač J., Šebková N. & Gremlica T. 2010: Ve dne aktivní motýli (Lepidoptera) zjištění v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. The butterflies (Lepidoptera) finding during the VaV project SP/2d1/141/07 "Recultivation and management of non-natural habitats in the Czech Republic". Pp. 26-27. In: Konvička M. & Beneš J. (eds.): Sborník abstraktů z konference V. Lepidopterologické kolokvium 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice, 32 pp. [ISBN 80-86668-06-1]
 72. Vrabec V., Starý J., Straka J., Farkač J., Šebková N. & Gremlica T. 2010: Významné nálezy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) učiněné v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. Significant findings of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) made under the VaV project SP/2d1/141/07 "Recultivation and management of non-natural habitats in the Czech Republic. Pp. 241-242. In: Bryja J. & Zasadil P. (eds.) 2010: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno, 277 pp. [ISBN 978-80-87189-07-8]
 73. Farkač J. & Löbl I. 2011: Osmdesáté narozeniny MUDr. Aleše Smetany, CSc. v roce 2011. Eightieth birthday of MUDr. Aleš Smetana, CSc. celebrated in 2011. Klapalekiana, 47: 119-145. [ISSN 1210-6100]
 74. Hejda R. & Farkač J. 2011: Střevlík Ménétriesův – skvost našich rašelinišť. The Menetries Ground Beetle – A Jewel of Peat Bogs in the Czech Republic. Ochrana přírody, 66(1): 22-23. [ISSN 1210-258X]
 75. Farkač J. 2011: Coleoptera: Carabidae: Carabinae. Icones Insectorum Europae Centralis. Folia Heyrovskyana ser. B, 14: 1-21.
 76. Farkač J. 2012: Ochrana přírody po kamerunsku aneb po stopách Geralda Durrella. Ochrana přírody, 67(1): 26-28. [ISSN 1210-258X] (In Czech, English Summary)
 77. Farkač J. 2012: Aleje a živočichové. Park, zahrada, krajina 1: 18-19. (In Czech)
 78. Farkač J. 2012: Biologické hodnocení – autorizace. Pp. 7-8. In: Sborník 11. ročníku národní arboristické konference Strom pro život – život pro strom XI. „Stromy pod lupou – smysl, možné způsoby a praktické využití hodnocení stromů“. LDF MENDELU v Brně, 20.-21. srpna 2012. 54 pp. [ISBN 978-80-86950-12-9] (In Czech)
 79. Häckel M. & Farkač J. 2012: A check-list of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and Reports, Taxonomical Series 8: 67-116. [ISSN 1803-1544 = 1805-5648]
 80. Horák J., Farkač J. & Nakládal O. 2012: Mordellidae (Coleoptera) from Socotra Island. Pp. 253-268. In: Hájek J. & Bezděk J. (eds.): Insect biodiversity of Socotra Archipelago. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (Supplementum 2): 1-558. [ISSN 0374-1036]
 81. Farkač J. & Häckel M. 2012: Calosoma chlorostictum ivinskisi, a new synonym of Calosoma chlorostictum chlorostictum (Coleoptera: Carabidae: Carabini). Pp. 69-73. In: Hájek J. & Bezděk J. (eds.): Insect biodiversity of Socotra Archipelago. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (Supplementum 2): 1-558. [ISSN 0374-1036]
 82. Felix R. F. F. L., Farkač J. & Suleiman A. S. 2012: Annotated checklist of the Carabidae Coleoptera) of Socotra Archipelago. Pp. 75-106. In: Hájek J. & Bezděk J. (eds.): Insect biodiversity of Socotra Archipelago. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (Supplementum 2): 1-558. [ISSN 0374-1036]
 83. Vrabec. V. & Farkač J. 2012: Fauna vodních měkkýšů Přírodní památky Královská obora v Praze v letech 2001 až 2012. Freshwater Molluscs fauna of Královská obora natural monument in Prague between 2001 – 2012. Pp. 186-203. In: Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. [ISBN 978-80-213-2343-8]
 84. Farkač J. 2013: Pražští krahujci. Vesmír 92(4): 216-217. [ISSN 0042-4544]
 85. Farkač J. & Háva J. 2013: Contents of articles published in issues 1 - 9(1) of Studies and Reports, Taxonomical Series. Studies and Reports, Taxonomical Series 9(1): 37-49. [ISSN 1805-5648]
 86. Häckel M. & Farkač J. 2013: A checklist of the subfamily Anthiinae Bonelli, 1813 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and Reports, Taxonomical Series 9(2): 261-366. [ISSN 1805-5648]
 87. Häckel M. & Farkač J. 2013: Addenda and corrigenda to Checklist of the subfamily Panagaeinae Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and Reports, Taxonomical Series 9(2): 249-256. [ISSN 1805-5648]
 88. Häckel M. & Farkač J. 2013: Addenda and corrigenda to Checklist of the tribe Broscini Hope, 1838 of the World (Coleoptera: Carabidae). Studies and Reports, Taxonomical Series 9(2): 257-260. [ISSN 1805-5648]
 89. Guéorguiev B., Wrase D.W. & Farkač J. 2014: Revision of the East Mediterranean Orthomus (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini), with description of Parorthomus gen. n. socotranus sp. n. from Socotra Island and key to the Old World genera of subtribe Euchroina. ZooKeys 427: 21–57.
 90. Farkač J. 2014: Coleoptera: Rhysodidae, Carabidae: Nebriinae – Broscinae. Icones Insectorum Europae Centralis. Folia Heyrovskyana ser. B, 19: 1-24.
 91. Farkač J. 2014: Kulohlavci z Faerských ostrovů. Vesmír 93: 639-640.
 92. Farkač J. 2014: Systematický přehled živočichů České republiky a zoologická literatura. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze. 53 pp. [ISBN 978-80-213-2509-8]
 93. Farkač J. & Wrase D.W. 2014: A new species of genus Leistus Frölich, 1799 from the Chinese Province of Gansu and new data on species previously described from Qinghai and Gansu (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Revue Suisse de Zoologie 122 (1): 1-5. [ISSN 0035-418]
 94. Říha M. & Farkač J. 2015: A new species of the genus Ectemnius Dahlbom, 1845 from Cameroon (Hymenoptera: Crabronidae). Revue Suisse de Zoologie 122 (2): 181-184 [ISSN 0035-418]
 95. Häckel M., Farkač J. & Sehnal R. 2016: Calosoma aethiops (Jeannel, 1940) as a new synonym of Calosoma imbricatum hottentotum Chaudoir, 1852, a new status of Calosoma roeschkei Breuning, 1927, and a revision of the Calosoma senegalense group sensu Häckel 2012 (Coleoptera: Carabidae: Carabini). ZooKeys 609: 11-28.
 96. Horák J. & Farkač J. 2017: Descriptions of six new species with Ophthalmomorda gen. nov. from Southeastern Asia (Coleoptera: Mordellidae). Studies and Reports, Taxonomical Series 13(1): 75-95. [ISSN 1805-5648]