×
Ing. Jana Halamová, Ph.D.
banner

Výzkum

Témata výzkumu:

  • uplatnění hodnot luhu v koncepci krajinářských úprav údolních poloh,
  • historický vývoj krajiny,
  • vliv politických a socioekonomických podmínek na změny krajiny.