×
PhDr. Mgr. Marie Hanušová
banner

Publikace

Odborná monografie

**HONZÁK, R. – HANUŠOVÁ, M. – **KRUNTORÁDOVÁ, P. – **KITZLEROVÁ, E. – **LAMBERTOVÁ, A. – **SEIFERT, B. Úzkostný pacient. Praha: Galén, 2020, 236s. ISBN 978-80-7492-475-0.

HANUŠOVÁ, M. Úzkostný pacient. Praha: Galén, 2005. 180s. ISBN 8072623672.

Kapitoly v odborné knize

HANUŠOVÁ, M. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. IVP ČZU v Praze: , 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Přiklady dobré praxe v oblasti celoživotního učení, s. 202 - 212.

HANUŠOVÁ, M. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Psychologické principy sociální komunikace , s. 42-50.

HANUŠOVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Galén, Karolinum, 2006. 1s. ISBN 80-7262-377-X. s. Psychologie managementu - řízení a řídící styly, s. 119 - 122.

HANUŠOVÁ, M. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Psychologie osobnosti , s. 34-41.

HANUŠOVÁ, M. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Transakční analýza – osobnostní a komunikační teorie , s. 51-54.

Ostatní výsledky

Competency in Education. The Contribution of Competent Teachers to the Development of Qualified Graduates prof. Ing. Slavík Milan, CSc.; PhDr. Mgr. Hanušová Marie, 2004

Komunikační a prezentační dovednosti zemědělského poradce PhDr. Mgr. Hanušová Marie; Ing. Husa Jiří, CSc.; Ing. Miller Ivan, Ph.D.; prof. Ing. Slavík Milan, CSc., 2005

Profesní podpora začínajících učitelů na středních školách PhDr. Mgr. Hanušová Marie, -1

Psychological aspects of communicaton within the new educational conditions PhDr. Mgr. Hanušová Marie, 2005

Psychologické aspekty komunikace v nových vzdělávacích podmínkách PhDr. Mgr. Hanušová Marie, 2005

Sociálně psychologický výcvik jako nástroj zvyšování kompetencí učitelů odborných předmětů PhDr. Mgr. Marie Hanušová, PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D., 2010

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Doležal Josef; Bc. Tichá Vladimíra; PhDr. Mgr. Hanušová Marie, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti I. - prac. sešit, seminář pro pedagogy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; PhDr. Mgr. Hanušová Marie; Skoupá Lenka; Nedvědová Markéta; Doležal Josef; Bc. Tichá Vladimíra, 2007