×
Ing. Jakub Hejtmánek
banner

Disertační práce

Téma disertační práce: Aplikace vícekriteriálních lineárních modelů v lesnické genetice

Školitel disertační práce: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (https://katedry.czu.cz/kgfld/uvod/)

Konzultant disertační práce: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Stručná charakteristika disertační práce:

•Genetická evaluace je nedílnou součástí nejen šlechtitelských programů lesních dřevin, ale také nástrojem k získání populačních genetických parametrů přírodních či umělých šlechtitelských populací.
•Metodicky bude disertační práce postavena na platformě smíšených lineárních modelů, které jsou dnes součástí naprosté většiny softwarových nástrojů využívaných v lesnické genetice i šlechtění.
•Pro řešení práce budou využívána simulovaná i reálná data. Některé modelové scénáře je nutné před aplikací v reálných populacích verifikovat pomocí stochastických simulací. Teprve poté přistoupíme k vlastním lesním případovým studiím, které budou realizovány převážně na území České republiky na populacích hlavních hospodářských dřevin (SM, BO, MD).
•Výsledky budou publikovány v impaktovaných žurnálech a zároveň poslouží k vytvoření dalších aplikačních výstupů (certifikovaná metodika, software).