×
doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
banner

Granty

Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického procesu výroby a finalizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008-2011

Podpora materiálního zajištění experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.

GA FAPPZ, 2012-2012

Mimořádná stipendia studentům MgrSP a BcSP, jejichž experimentální činnost přesahuje rámec standardních DP a BP prací a za podíl na experimentální činnosti při řešení výzkumných úkolů katedry chemie.

GA FAPPZ, 2013-2013

Mimořádná stipendia studentům MgrSP a BcSP, jejichž experimentální činnost přesahuje rozsah standardních DP a BP prací a za účast při experimentální činnosti v rámci řešení výzkumných úkolů katedry chemie

GA FAPPZ, 2014-2014

Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Motivační stipendium k podpoře zájmu studentů o vědeckou výzkumnou činnost

GA FAPPZ, 2015-2015

Mimořádné stipendium podporující zájem studentů o vědeckou a výzkumnou činnost a kvalitu diplomových prací

GA FAPPZ, 2016-2016