×
doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ACA14E Mikronutrienty - Mgr.
ACA18E Základy analytické chemie
ACT71E Paliva a maziva - Bc., Mgr.
DACA01Y Speciální metody analytické
DACA05Y Speciální analytická chemie
DACX01Y Biochemie