×
doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HLAVATÁ, E. – CHLÁDEK, L. – -- Autor nenalezen UIC (526988) A study of dynamics of bitter acids and xanthohumol in hop pellets during storage. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1509-1516. ISSN: 1406-894X.

POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – **STŘALKOVÁ, R. – LACHMAN, J. Content of flavan-3-ol monomers and gallic acid in grape seeds by variety and year. VITIS, 2017, roč. 56, č. 2, s. 45-48. ISSN: 0042-7500.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SÝKORA, J. – KARBAN, J. – ORSÁK, M. Contents of Major Phenolic and Flavonoid Antioxidants in Selected Czech Honey. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 412 - 426. ISSN: 1212-1800.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KUDELOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, K. – -- Autor nenalezen UIC (526996) – -- Autor nenalezen UIC (520075) Contents of tocols in different types of dry shell fruits. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1373-1382. ISSN: 1406-894X.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Determination of antioxidant activity and antioxidant content in tomato varieties and evaluation of mutual interactions between antioxidants. LWT-Food Science and Technology, 2011, roč. 44, č 8, s. 1703-1710. ISSN: 0023-6438.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Determination of the influence of variety and level of maturity on the content and development of carotenoids in tomatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 200 - 203. ISSN: 1212-1800.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Differences in the composition of total and whey proteins in goat and ewe milk and their changes throughout the lactation period. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 7, s. 323-331. ISSN: 1212-1819.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – TRNKOVÁ, E. – DVOŘÁK, P. Effect of selected factors on total carotenoid content in potato tubers (Solanum tuberosum L.). Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 8, s. 355 - 360. ISSN: 1214-1178.

KROUTIL, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Effect of spring wheat (Triticum aestivum L.) treatment with brassinosteroids on the content of cadmium and lead in plant aerial biomass and grain . Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 43 - 50. ISSN: 1214-1178.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Effect of the lactation stage on concentration of whey proteins in caprine acid whey. Small Ruminant Research, 2012, roč. 105, č. 1-3, s. 206-209. ISSN: 0921-4488.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Effects of Lactation Stage, Breed, and Lineage on Selenium and Iodine Contents in Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 4, s. 318-322. ISSN: 1212-1800.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOVÁŘOVÁ, E. Evaluation of antioxidant activity and total phenolics of selected Czech honeys. LWT-Food Science and Technology, 2010, roč. 43, č. 1, s. 52 - 58. ISSN: 0023-6438.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – STŘALKOVÁ, R. – VOLLMANNOVÁ, A. – BOJŇANSKÁ, T. – DĚDINA, M. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties. LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 63, č. 1, s. 620-625. ISSN: 0023-6438.

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – NOVÁK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. Evaluation of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Industrial aspect. Turkish Journal of Field Crops, 2014, roč. 19, č. 2, s. 189-196. ISSN: 1301-1111. Stáhnout soubor

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Factors Influencing the Content of Vitamins A and E in Sheep and Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2015, roč. 33, č. 1, s. 58-65. ISSN: 1212-1800.

DRAGOUNOVÁ, H. – MOŠNOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Hodnocení parametrů kvality ovčího a kozího mléka. Náš chov, 2012, roč. , č. 2, s. 71-74. ISSN: 0027-8068.

HNILIČKA, F. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – HNILIČKOVÁ, H. Influence of Germination Temperatures on the Chemical Composition of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 2, s. 143-148. ISSN: 1212-1800.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – MICHLOVÁ, T. – **DRAGOUNOVÁ, H. – MAROUŠKOVÁ, N. – BÁRTOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (528096) – -- Autor nenalezen UIC (528095) Influence of somatic cell count on Cl, Na and K content in small ruminant milk. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2018, roč. 24, č. , s. 11-20. ISSN: 1857-8489.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – KUKLÍK, L. – TRNKOVÁ, E. Iodine concentrations in cow’s milk in Central and North Bohemia. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 189 - 195. ISSN: 1212-1819.

ELICH, O. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ŠVEJCAROVÁ, M. – ZIKÁN, V. – MOŠNOVÁ, R. Možnosti prodloužení stability mléčné matrice pro účely IR měření. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2011, roč. 22, č. 128, s. 18-20. ISSN: 1212-950X.

**SOUKUP, O. – **STŘALKOVÁ, R. – **MIŠTOVÁ, T. – POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – **KLÍMOVÁ, B. – **KUČA, K. Polyphenolic Compound from Vitis vinifera L. have Potential for the Alzheimer Disease Treatment . Letters in Drug Design & Discovery, 2017, roč. 14, č. 7, s. 853-859. ISSN: 1570-1808.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Production of benzoic acid in fermented goat’s and sheep’s milk . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 247-253. ISSN: 1211-3174.

MATYÁŠOVÁ, E. – NOVÁK, J. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SKALICKÝ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HEJNÁK, V. Production of morphine and variability of significant characters of Papaver somniferum L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 423-428. ISSN: 1214-1178.

MICHLOVÁ, T. – HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Quantitation of vitamins A and E in raw sheep milk during lactation period. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – TLUKA, P. Relations among alkaloids, cadmium and zinc contents in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 6, s. 282 - 288. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – PŠENIČNAJA, O. – ŠULC, M. – STŘALKOVÁ, R. – DĚDINA, M. Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils. Horticultural Science, 2016, roč. 43, č. 1, s. 25-32. ISSN: 0862-867X.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Selenium and iodine content in sheep milk from farms in central end east Bohemia. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 4, s. 153-158. ISSN: 1211-3174.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Stability of vitamin A and E in powdered cow's milk in relation to different storage methods. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 4, s. 1002-1009. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – VEJDOVÁ, M. – TRNKOVÁ, E. Stanovení jodu v biologickém materiálu metodou HPLC s elektrochemickým detektorem. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 9, s. 600 - 657. ISSN: 0009-2770.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. The content of minerals in milk of small ruminants . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1407-1418. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – SEYDLOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. The hygienic and nutritional quality of milk from Saanen goats bred in the Moravian-Silesian region. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1396-1406. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Tocols of selected spring wheat (Triticum aestivum L.), einkorn wheat (Triticum monococcum L.) and wild emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) varieties . Food Chemistry, 2010, roč. 123, č. 4, s. 1267 - 1274. ISSN: 0308-8146.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – POPOV, M. – **MARTINEK, P. Tocotrienols and tocopherols in colored-grain wheat, tritordeum and barley. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 725-735. ISSN: 0308-8146.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HORNÍČKOVÁ, Š. – PIVEC, V. – SKALA, O. – DĚDINA, M. – PŘIBYL, J. Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 445-453. ISSN: 0926-6690.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – DRAGOUNOVÁ, H. – NOVOTNÝ, O. Variability of unsaturated fatty acids in milk from different farms of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 204 - 211. ISSN: 1211-3174.

VALENTA, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Vitaminy rozpustné ve vodě a jejich obsah v mléce skotu, koz a ovcí. Výživa a potraviny, 2019, roč. , č. 5, s. 114-117. ISSN: 1211-846X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ELICH, O. Vliv pasterace a zamrazení na obsah lipofilních vitaminů v mléce. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 135, č. 135, s. 5-9. ISSN: 1212-950X.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – **STŘALKOVÁ, R. – **DĚDINA, M. Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 6, s. 381-387. ISSN: 0009-2770.

Odborná monografie

BURG, P. – DĚDINA, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – JELÍNEK, A. – LACHMAN, J. – LIPAVSKÝ, J. – MAŠÁN, V. – PIVEC, V. – SKALA, O. – STŘALKOVÁ, R. – TÁBORSKÝ, J. – ZEMÁNEK, P. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 94s. ISBN 978-80-7509-165-9.

Kapitoly v odborné knize

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – BERNAL, J. – SILVA, L. – VALENTAO, P. – ANDRADE, P. – COZZOLINO, D. – CORBELLA, E. – SMYTH, H. – BARDY, J. – IURLINA, M. – FRITZ, R. – NOMBRÉ, I. – SCHWEITZER, P. – REINHEIMER, M. – MUSSATI, S. – SCENNA, N. – CAVACO, A. – MIGUEL, G. – ANTUNES, D. – GUERRA, R. Honey: Production, Consumption and Health Benefits. New York: Nova Science Publishers New York, 2012, 249s. ISBN 978-1-62100-159-1. Impact of Different Honey Types on the Content of Trace Minerals, Composition of Phenolic and Flavonoid Antioxidants and Antioxidant Activity Contributing to Human Health, s. 1-49.

Článek ve sborníku z akce

HORNÍČKOVÁ, Š. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTEK, M. Determination of Polyfenolic Compound and Copper in Grape Seeds (Vitis vinifera) Cultivated Czach Respublic. In RURAL DEVELOPMENT 2013: PROCEEDINGS, VOL 6, BOOK 2 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 98-100.

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Potential of grapevine cultivars grown in the Czech Republic for grapeseed oil production. In Proceedings of the 1st International Symposium on Fruit Culture and Its Traditional Knowledge along Silk Road Countries, Acta Horticulturae No. 1032 (2014) 04.11.2013, Yerevan, Armenia. Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, Leuven, Belgium, 2014. s. 63-68.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 370-373.

Certifikované metodiky

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné, Extraction of polyphenols from winemaking residues, grapevine; seed; oil; winemaking residues; polyphenol, 2014, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, , 16.12.2014, MZe ČR, Úsek potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin pod č. 2/2014

DĚDINA, M. – SKALA, O. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Lisování oleje z vinných jader, Pressing of grape seed oil, grape vine; grape seeds; pressing of grape seed oil, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-8086884-77-6, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, Těšnov 17, 165 01 Praha 1, Úsek potravinářských výrob Úřad pro potraviny, 16.12.2013, 5/2013

ROUBAL, P. – ELICH, O. – ŠVEJCAROVÁ, M. – BORKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Využití modifikovaných kalibračních vzorků se zvýšeným obsahem základních složek při kalibraci IR přístrojů pro kontrolu složení mléka, The use of modified calibration samples with increased content of basic ingredients to calibrate IR instruments for checking the composition of the milk, calibration of IR-analyser, composition of milk, 2012, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, , 28.12.2012, SVS/2012/043482-G

Ostatní výsledky

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologically Active Compounds in Grape Seeds, Oill and Marc - Their Acquisition nad Use. 2011. 11th International Nutrition & Diagnostics conference INDC 2011. Session – To Drink or not to Drink. August 28 -31, 2011. Brno. Book of Proceedings, L36: 45 – 45. ISBN 978-80-7395-378-2.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v pokrutinách révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1804-3054.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STŘALKOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v semenech a letorostech révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č.6, s. 6-8. ISSN: 1804-3054.

Can cytokinins change content of essential elements and the quality of wheat grain ? doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Doležal Karel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

Can cytokinins change content of essential elements and the quality of wheat grain ? doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Doležal Karel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of vitamin A and E in sheep milk during Lactation. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 129, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

Čistírny odpadních vod prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Just Tomáš; Ing. Růžičková Iveta, Ph.D.; prof. Ing. Dohányos Michal, CSc.; doc. Ing. Koller Jan, CSc., 2005

Comparison of Quality Composition in Chamomile (Matricaria recutita L.) Teas Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2008

Content of polyphenolic antioxidants and phenolcarboxylic acids in selected organs of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Content of polyphenolic antioxidants and phenolcarboxylic acids in selected organs of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Andl.) H. Robinson) doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Faitová Kateřina, 2004

Content of polyphenolic antioxidants and phenolic acids in selected parts of yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Havrland Bohumil, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in grapes of different varieties of grapevine (Vitis vinifera L.) prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in the fruits of different varieties of vine (Vitis vinifera L.) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of Carotenoids in Commonly Consumed Vegetables. 2011. 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011. Session 1 – Advances in Separation Techniques, 19.06. – 23.06.2011, Budapest, Hungary. Book of Abstracts, P1-G-212-TU, 220-220.

Determination of Carotenoids in Different Varieties of Tomatoes (Lycopersicum esculentum Mill.) and Their Contribution to Total Antioxidant Activity Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Hejtmánková Kateřina, 2010

TÁBORSKÝ, J. – CEJPKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of fatty acid composition in nut oils. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 105. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – KAŇKOVÁ, V. – MICHLOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of major milk proteins by liquid chromatography. 2016, 16th International Nutrition and Diagnostics Conference October 3-6, 2016 Prague, Czech Republic p 168.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of stilbene-type compounds in the annual shoots and bark of grapevine. 2014, Abstracts book of the 30th international symposium of chromatography, 14.-18.September 2014, Salzburg Austria. www.isc2014.at. s. 91.

Drinking water guality in the trading estate "Chomutovsko" doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Plášilová Jana; Trnková Eva, 2008

Effect of addition of organic chromium and iodine compounds on fatness of broiler chicken Arkuszewska Ewa; Zarski Tadeusz P.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné. 2014, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, 2014, roč. 14, č. 2, s. 108, ISSN 1213-6670.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – **OPRAVILOVÁ, J. – MICHLOVÁ, T.Factors Affecting Content and Representation of the Casein Fractions in Goat's Milk. 2017, BITs 6th Annual World Congressof Food and Nutrition-2017 Book of Abstracts p. 115..

Factors affecting high antioxidant content and activity in novel foods – coloured potatoes, red grapes and wines and minority crops prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Kvalita a minerální složení pšenice ošetřené cytokininy RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Doležal Karel; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc., 2004

Kvalita pitné vody v průmyslově zatížené oblasti "Chomutovsko" doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Plášilová Jana; Trnková Eva, 2008

Minerální složení zrna pšenice po aplikaci brassinosteroidů RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

HEJNÁK, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Skripta; Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU v Praze. 2011. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. ISBN: 978-80-213-2148-9.

Mohou cytokininy měnit kvalitu a minerální složení pšenice ? RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Doležal Karel; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004

HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Opium Alkaloids from Papaver somniferum L. Collected in the Czech Republic Using LC-ESI-MS/MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011. s. 242-243.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MICHLOVÁ, T. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Vitamine E Stability in Milk and Cream using RSLC-ESI-MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011, p. 244..

Mosses as bioindicators of the environmental pollution by risk elements Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Martin Sládek (externí), doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2010

Natural antioxidants - Important food constituents in human healthy nutrition prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2007

Natural antioxidants - Important food constituents in human healthy nutrition prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2007

Natural antioxidants - important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Natural antioxidants - important food constituents in human nutrition for healthy life in the beginning century prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího a ovčího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Obsah a složení syrovátkových bílkovin kozího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2006

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah a význam zdraví prospěšných látek v ovoci, zelenině a plodinách. 2012, Proceedings of 18th International Conference Reasonable Use of Fertilizers, Prague, ČZU, November 29, s. 23-28, 215 s. ISBN: 978-80-213-2331-5.

Obsah aminokyselin v proteinech kravského a kozího mléka doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Trnková Eva; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2004

Obsah celkových polyfenolických látek ve vybraných vzorcích vín z ČR Ing. Faitová Kateřina; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2004

**STŘALKOVÁ, R. – **MÝLOVÁ, P. – **MATĚJOVÁ, E. – **MIŠTOVÁ, T. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – **DĚDINA, M.Obsah oleje v semenech vybraných odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.). 2018, Sborník příspěvků 48. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 28.5 -30.5.2018, str.134-137. ISBN: 978-80-7592-029-4, ISSN: 1802-1433.

Obsah polyfenolických antioxidantů a trans-resveratrolu v plodech různých odrůd révy vinné Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2004

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polyfenolů v pokrutinách révy vinné. 2014, Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, forma zveřejnění příspěvku CD, s. 489 - 492. ISSN: 0139-6013.

Obsah vybraných minerálních látek v ovčím mléce a syrovátce doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Miholová Daniela; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc., 2008

Obsahy selenu a jódu v kozím mléce Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), 2010

Obsahy selenu a jódu v ovčím mléce Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Kateřina Hrdličková (externí), 2010

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsahy vybraných stopových prvků v kozím, ovčím a kravském mléce z různých farem v České republice. 2012, Celostátní přehlídky sýrů. Výsledky přehlídek a sborník přednášek konference Mléko a sýry, leden 2012, Praha. VŠCHT v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-7080-838-2.

Ovčí mléko a jeho význam v lidské výživě doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2005

Perspektiva brassinosteroidů z pohledu kvality potravinářské pšenice Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Kroutil Milan, 2004