×
Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VOLŠTÁTOVÁ, T. – **MARCHICA, A. – HRONCOVÁ, Z. – **BERNARDI, R. – DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. Effects of chlorogenic acid, epicatechin gallate, and quercetin on mucin expression and secretion in the Caco-2/HT29-MTX cell model. FOOD SCIENCE & NUTRITION, 2019, roč. 7, č. 2, s. 492-498. ISSN: 2048-7177.

MEKADIM, C. – KILLER, J. – **MRÁZEK, J. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. – PECHAR, R. – HRONCOVÁ, Z. – VLKOVÁ, E. Evaluation of the infB and rpsB gene fragments as genetic markers intended for identification and phylogenetic analysis of particular representatives of the order Lactobacillales . ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2018, roč. , č. , s. 1-11. ISSN: 0302-8933.

MEKADIM, C. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – HRONCOVÁ, Z. – KILLER, J. Genetic marker-based multi-locus sequence analysis for classification, genotyping, and phylogenetics of the family Bifidobacteriaceae as an alternative approach to phylogenomics. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, 2019, roč. 112, č. 12, s. 1785-1800. ISSN: 0003-6072.

HRONCOVÁ, Z. – KILLER, J. – HAKL, J. – TITĚRA, D. – HAVLÍK, J. In-hive variation of the gut microbial composition of honey bee larvae and pupae from the same oviposition time. BMC MICROBIOLOGY, 2019, roč. 19, č. MAY, s. 1-8. ISSN: 1471-2180.

KILLER, J. – VOTAVOVÁ, A. – VALTEROVÁ, I. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – HRONCOVÁ, Z. Lactobacillus bombi sp nov., from the digestive tract of laboratory-reared bumblebee queens (Bomb us terrestris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, roč. 64, č. 8, s. 2611-2617. ISSN: 1466-5026.

HAVLÍK, J. – HRONCOVÁ, Z. Med ve výživě i léčbě. Výživa a potraviny, 2013, roč. 68, č. 3, s. 79-81. ISSN: 1211-846X.

**HYRSL, P. – **DOBES, P. – **VOJTEK, L. – HRONCOVÁ, Z. – **TYL, J. – KILLER, J. Plant alkaloid sanguinarine and novel potential probiotic strains Lactobacillus apis, Lactobacillus melliventris and Gilliamella apicola promote resistance of honey bees to nematobacterial infection. Bulletin of Insectology, 2017, roč. 70, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1721-8861.

HRONCOVÁ, Z. – **KONOPÁSKOVÁ, K. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – KILLER, J. Quantification of Firmicutes, Actinobacteria, and Gammaproteobacteria from Bohemian Honey. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 192-200. ISSN: 1211-3174.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – STANKOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, Š. – TITĚRA, D. – RADA, V. Repellence and attraction of Apis mellifera foragers by nectar alkaloids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-3174.

KILLER, J. – ŠVEC, P. – SEDLÁČEK, I. – ČERNOHLÁVKOVÁ, J. – BENADA, O. – HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – KOPEČNÝ, J. – KOFROŇOVÁ, O. Vagococcus entomophilus sp nov., from the digestive tract of a wasp (Vespula vulgaris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, roč. 64, č. 3, s. 731-737. ISSN: 1466-5026.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J. – KAMLER, M. – TITĚRA, D. – HAKL, J. – MRÁZEK, J. – BUNEŠOVÁ, V. – RADA, V. Variation in honey bee gut microbial diversity affected by ontogenetic stage, age and geographic location. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

Ostatní výsledky

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – HRONCOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adhesion abilities of five different milk proteins on the selected strains of lactobacilli in cell culture model. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrion & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.-8.9.2015, s. 140-141. ISSN: 24054577.

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of selected polyphenols from apples on the adhesion of lactobacilli. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.9.-8.9.2015, s. 141. ISSN: 24054577.

MARCHICA, A. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R.Effects of selected dietary polyphenols on mucin expression in epithelial cells. 2016, Poster list LX SIGA Annual Congress, 13.9.-16.9.2016 Catania, Italy, s.7.28. ISBN: 978-88-904570-6-7.

HAVLÍK, J. – VERLOTTA, R. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Granulocyte Phagocytic Activity Induced by Edible Polypore Mushrooms. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s.145.

DOBEŠ, P. – VOJTEK, L. – HRONCOVÁ, Z. – TYL, J. – KILLER, J. – ČERNOCH, P. – HYRSL, P.Honey bee immunity: Its modulation by dietary supplements and probiotics. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104.

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – LANDA, P. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HRONCOVÁ, Z. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and Anti-inflammatory Properties of Fruit and Vegetable Juices. 2014, 17th world congress of food science and technology & expo, Research that res nates, August 17-21,2014, Montreal, Canada .

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – LANDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and NO Suppression Properties of Fruits and Vegetables. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s. 146.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nepravdy a mýty o hypermarketových rajčatech. 2014, Výživa a potraviny, příloha Zpravodaj pro školní stravování. roč. 2014, č.1, s. 5-6. ISSN: 1211-846X.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J.Occurrence of Gammaproteobacteria in honey bee gut infected by Paenibacillus larvae. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104..

HYRSL, P. – DOBEŠ, P. – VOJTEK, L. – BERKA, J. – HURYCHOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – KAMLER, M. – HRONCOVÁ, Z. – KILLER, J. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant alcaloid and probiotics increase resistance of honeybees to nematobacterial infection. 2015, New Challenges for Biological Control, 15th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group, 7.-11.6.2015, Riga, Latvia, s. 1, poster.

HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poplašné zprávy o chlebu opět v našich e-mailech. 2014, Výživa a potraviny, příloha Zpravodaj pro školní stravování. roč. 2014, č.1, s. 8-9. ISSN: 1211-846X.

HRONCOVÁ, Z. – DOBEŠ, P. – HAVLÍK, J. – HYRŠL, P. – KAMLER, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Představujeme výsledky projektu NAZV QJ1210047 - Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění (2012-2016). 2015, Včelařství, roč. 68, č. 6, s. 192-193. ISSN:0042-2924 .

HÁJKOVÁ, Š. – HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv subletálních dávek imidaklopridu na přežití larev včely medonosné (Apis mellifera) in vitro. 2014, In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 12 - 19. ISBN: 978-80-213-2527-2.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – KAMLER, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vztahy včel a mikroorganismů. 2014, Včelařství, roč. 67, č. 1, s. 7-9. ISSN:0042-2924 .