×
Ing. Petr Iran
iran.af@czu.cz
banner

Pedagogická činnost

Arboristika - AFA 11E:                                                                            

Přednášky:                                                                                  

1.   Aplikované základy anatomie a fyziologie rostlin             

2.   Dřeviny a jejich prostředí                                                

3.   Výsadba dřevin na trvalé stanoviště                               

4.   Řez stromů

5.   Řez keřů

6.   Konzervační ošetření stromů

7.   Zajištění korun stromů

8.   Stromolezecké techniky

9.   Hodnocení stavu a inventarizace stromů

10.  Základní choroby stromů

11.  Základní škůdci stromů

12.  Ohodnocování stavu a inventarizace stromů

13.  Možnosti vizuálního hodnocení stromů

14.  Možnosti přístrojového hodnocení stromů

15. Chráněné a ohrožené druhy

16.  Zásady ochrany stromů na staveništi

 

Učební praxe:

Demonstrační a pokusné skleníky: AUA110; AUA114; AUA610; AUA614

Libosad:  AUA112; AUA113; AUA612; AUA613

Praktická encyklopedie:  AUA7101

 

 

 

 

 

Garantované předměty

AFA11E Arboristika - Bc.