×
Ing. Michal Jakl, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Výzkumná činnost

environmentální analytická chemie, studium (elektro)chemických reakcí, elektrochemie, hmotnostní spektrometrie, jejich spojení a další


Spolupráce na projektech podporovaných GAČR, NAZV, GAAV.

pesticidy, repelenty, organické kyseliny, půdní roztok, rizikové prvky, speciace, ESI-MS, voltametrie

Studium rizika kontaminace a nepříznivých půdních vlastností lesních horských půd pro melioraci území s využitím olše šedé (Alnus incana L.)

CIGA, 2009-2010