×
Ing. Michal Jakl, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Pedagogická činnost

Agrochemie - Bc.

Agronomické využití odpadů - Mgr.

Ekotoxikologie - Mgr.

Toxikologie - Mgr.

Základy ekotoxikologie - Bc.


Odborná exkurze - Bc.

Odborná exkurze - Mgr.

Praxe odborná - Bc.

Specialized Practice - Bc.


Úspěchy diplomantů


Mgr. Bc. Václav Martinovský - 2. místo ve Studentské vědecké konferenci na FAPPZ (2014)

Bc. Sabina Buriancová - 3. místo ve Studentské vědecké konferenci na FAPPZ (2021)

Garantované předměty

AHA71Z Odborná exkurze - Bc.