×
Ing. Michal Jakl, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Publikace

- Počet publikovaných prací dle Web of Science ……… 54

- Počet citací dle Web of Science (bez autocitací) …… 166

- Hirschův index dle Web of Science ………………….. 11    

ORCID

ResearcherID

Publicationslist

Vesmír

Článek v odborném periodiku

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – JAKL, M. – **RYŠLAVÁ, H. Triazoles and aromatase: The impact of copper cocktails. Environmental Pollution, 2020, roč. 266, č. 115201, s. 1-8. ISSN: 0269-7491.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **ANDRUSHCHENKO, V. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Complexation and stability of the fungicide penconazole in the presence of zinc and copper ions. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2020, roč. 34, č. e8714, s. 1-6. ISSN: 0951-4198.

**TAKALA, N. – **SIRÉN, H. – JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Determination of important azoles in soil solution using CE. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2019, roč. 150, č. 9, s. 1625-1631. ISSN: 0026-9247.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **STRAKA, M. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, K. – JAKL, M. – **RYŠLAVÁ, H. Does resveratrol retain its antioxidative properties in wine? Redox behaviour of resveratrol in the presence of Cu(II) and tebuconazole. Food Chemistry, 2018, roč. 262, č. Oct, s. 221-225. ISSN: 0308-8146. Odkaz

JAKL, M. – **FANFRLÍK, J. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Mimicking of cyproconazole behavior in the presence of Cu and Zn. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2017, roč. 31, č. 23, s. 2043-2050. ISSN: 0951-4198. Odkaz

JAKL, M. – VECKOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Repellents preventing hoofed game browsing can alter the mobility of nutrients in soil. Water Air and Soil Pollution, 2016, roč. 227, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. Spojení elektrochemických metod s hmotnostní spektrometrií – potenciál pro analytickou a fyzikální chemii a biochemii. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 1, s. 31-39. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. – PAČES, O. An electrochemical device generating metal ion adducts of organic compounds for electrospray mass spectrometry. ELECTROCHIMICA ACTA, 2016, roč. 211, č. 1, s. 787-793. ISSN: 0013-4686.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NOVÁKOVÁ, K. – NAVRÁTIL, T. – ŠÁDEK, V. Binding abilities of copper to phospholipids and transport of oxalate. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2015, roč. 146, č. 5, s. 831-837. ISSN: 0026-9247.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Effective concentration of elements in root zone of Norway spruce stand 16 years after fertilization probed with DGT. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 10, s. 1-8. ISSN: 0049-6979.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The long-term effect of slowly dissolved crushed basic rocks amelioration on metals bioavailability in soil. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 5, s. 1-9. ISSN: 0049-6979.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – PETR, M. – ŠTEFFL, M. Výuka chemie pro nechemické obory na vysokých školách. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 12, s. 1172-1178. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – STRAKA, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ROITHOVÁ, J. Formation and stability of calcium complexes of dimethyl sulfoxide in water. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 360, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1387-3806.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – FANFRLÍK, J. – NORKOVÁ, R. – JAKL, M. – HOBZA, P. Theoretical insight into the stabilization of triazole fungicides via their interactions with dications. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2014, roč. 359, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1387-3806.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – SCHRÖDER, D. A hyphenation of stripping voltammetry with electrospray ionization mass spectrometry; an effect of sodium perchlorate on ferrocene oxidation. International Journal of Electrochemical Science, 2013, roč. 8, č. 2, s. 1623-1634. ISSN: 1452-3981.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NORKOVÁ, R. In-situ generation of copper cations and complexation with tebuconazole in a hyphenation of electrochemistry with mass spectrometry. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2013, roč. 338, č. , s. 45-49. ISSN: 1387-3806.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Cultivation of speckled alder under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 5, s. 234-244. ISSN: 1212-4834.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Kognitivní proces ve výuce a studiu chemie. Media4u Magazine, 2012, roč. X4, č. , s. 36-38. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Complexation of malic acid with cadmium(II) probed by electrospray ionization mass spectrometry. Talanta, 2012, roč. 90, č. , s. 63-68. ISSN: 0039-9140.

NORKOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. Formation of tebuconazole complexes with cadmium(II) investigated by electrospray ionization mass spectrometry. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 5, s. 2633-2640. ISSN: 0049-6979.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – ČADKOVÁ, E. – KOMÁREK, M. Complexation between the fungicide tebuconazole and copper(II) probed by electrospray ionization mass spectrometry. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2011, roč. 25, č. 8, s. 1037-1042. ISSN: 0951-4198.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Prezentační dovednosti v kontextu vědecké přípravy studentů doktorského studia oboru chemie. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 2, s. 26-32. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical and spectrometric detection of low-molecular-weight organic acids and their complexes with metals. CURRENT ORGANIC CHEMISTRY, 2011, roč. 15, č 17, s. 2970-2982. ISSN: 1385-2728.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZINS, E. – SCHRÖDER, D. – NAVRÁTIL, T. A new approach to study cadmium complexes with oxalic acid in soil solution. Analytica Chimica Acta, 2011, roč. 693, č 1-2, s. 100-105. ISSN: 0003-2670.

NAVRÁTIL, T. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – MAREČEK, V. Study of charged particles transport across model and real phospholipid bilayers. Wseas Transactions on Environment and Development, 2010, roč. 3, č. 6, s. 208 - 219. ISSN: 1790-5079.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Informační technologie a zpřístupňování učiva chemie. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X3, s. 3 - 7. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids. Electroanalysis, 2009, roč. 21, č. 0, s. 573 - 579. ISSN: 1040-0397.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution. Central European Journal of Chemistry, 2008, roč. 6, č. 1, s. 71 - 79. ISSN: 1895-1066.

DYTRTOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. The efficiency of activity-aided teaching using an E-learning program in agrochemistry as a bachelor degree subject. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2008, roč. 1, č. 2, s. 1 - 11. ISSN: 1803-1617.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – JAKL, M. The fluctuation of copper content in oilseed rape (Brassica napus L.), plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1214-1178.

Článek ve sborníku z akce

JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Cocktail interactions of cyproconazole and tebuconazole in copper presence. In Proceedings of the International Conference on Modern Electrochemical Methods XXXIX 20.05.2019, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 109-112.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. Cocktail reactions of azoles in the enviroment. In Proceedings of the International Conference on Modern Electrochemical Methods XXXIX 20.05.2019, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 113-116.

**KOVAČ, I. – JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Reactivity of penconazole in the presence of zinc. In Proceedings of the International Conference on Modern Electrochemical Methods XXXIX 20.05.2019, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2019. s. 152-156.

JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Penconazole and its behavior in the presence of copper. In Proceedings of the International Conference on Modern Electrochemical Methods XXXVIII 21.05.2018, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 105-108.

JAKL, M. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – **NAVRÁTIL, T. – **MARKOVÁ, A. Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria ananassa). In 37th International Conference on Modern Electrochemical Methods 15.05.2017, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2017. s. 86-90.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – **MILGROM, R. – **ŠTEFFL, M. Využití spojení elektrochemie s hmotnostní spektrometrií ke studiu změn hladin stresových hormonů v důsledku cvičení založeném na principech Labana. In 37th International Conference on Modern Electrochemical Methods 15.05.2017, Jetřichovice. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2017. s. 91-94.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 89-92.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií. In XXXVI MODERNI ELEKTROCHEMICKE METODY 23.05.2016, Jetrichovice, CZECH REPUBLIC. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 91-94.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. Detekce dasatinibu pomocí předřazené reakce s mědí a hmotnostní detekcí. In International Conference on Modern Electrochemical Methods XXXV 18.05.2015, Jetrichovice, CZECH REPUBLIC. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2015. s. 76-79.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – NAVRÁTIL, T. – JAKL, M. – NOVÁKOVÁ, K. Detection of thiram pesticide using copper affinity electrochemical separation electrospray ionization mass spectrometry. In 33rd International Conference on Modern Electrochemical Methods 20.05.2013, Jetrichovice, CZECH REPUBLIC. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 76-79.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – SCHRODER, D. Electrochemistry with mass spectrometry as a tool of metal complexes with organic ligand studies. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXX. Moderní Elektrochemické Metody 24.52010, Jetřichovice. Ústí nad Labem: BEST Servis, Ústí nad Labem, 2010. s. 89 - 92.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Kombinované studium komplexů Cd s kyselinou šťavelovou pomocí ASV a ESI-MS. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXX. Moderní Elektrochemické Metody 24.52010, Jetřichovice. Ústí nad Labem: BEST Servis, Ústí nad Labem, 2010. s. 85 - 88.

NAVRÁTIL, T. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – ŠESTÁKOVÁ, I. Úloha biomembrán v příjmu těžkých kovů rostlinami. In 60. sjezd chemických společností 1.92008, Olomouc. Olomouc: AČCHS, ČSCH, (v Chemických listech 102 (8)) , 2008. s. 1 - 0.

ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Chemically Modified Carbon Paste Electrode for Fast Screening of Oxalic Acid Levels in Soil Solution. In 12th International Conference on Electroanalysis In: Chemické Listy 102 (13) 16.62008, Praha. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 1 - 0.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The Detection of Cd and Pb in Soil Solution by Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry. In 12th International Conference on Electroanalysis In: Chemické Listy 102 (13) 16.62008, Praha. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 1 - 0.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – ŠESTÁKOVÁ, I. – NAVRÁTIL, T. – TLUSTOŠ, P. The Complexes of Cd and Pb with Oxalic Acid. In 12th International Conference on Electroanalysis In: Chemické Listy 102 (13) 16.62008, Praha. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 1 - 0.

Patent

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – CVAČKA, J. Průtočné elektrochemické zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví. 305266. 29.05.2015.