×
doc. Ing. Michal Jakl, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Jakl Michal

Odborné zaměření

environmentální analytická chemie (organické kyseliny, pesticidy, rizikové prvky a jejich půdní speciace)

studium (elektro)chemických reakcí, stabilita komplexů

elektrochemie

hmotnostní spektrometrie

spojení instrumentačních metod


Kontaktní informace

FAPPZ, hlavní budova, dv.č. 339

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

CZECH REPUBLIC