×
Mgr. Eva Jakubcová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JAKUBCOVÁ, E. – **HORVÁTHOVÁ, E. Costs and benefits of green tramway tracks. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, roč. 51, č. 4, s. 99-106. ISSN: 1211-3174.

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – RAICH, B. – NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 0-0. ISSN: 1213-7596.

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – **RAICH, B. – **NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1213-7596.

Kapitoly v odborné knize

ZLATUŠKA, K. – SLEPIČKA, J. – KŘESADLOVÁ, L. – JANÁL, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VACEK, O. Mlatové cesty. Praha: Národní památkový ústav, 2016, 68s. ISBN 978-80-7480-033-7. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění, s. 19-38.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KUNT, M. – VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – HENDRYCH, J. – KUNTOVÁ, M. – JAKUBCOVÁ, E. – ŠÍNOVÁ, V. Vertikální vegetační konstrukce pro použití v městském prostředí . Prague: Magistrát hlavního města Prahy, 2021, 69s. ISBN: ,