×
Mgr. Eva Jakubcová
banner

Studie a projekty 2017

1.      Studie revitalizace  "hřiště pro náctileté Praha 8, Rokoska". Investor: ÚMČ Praha 8, Na Krocínce 1, Praha 8, autoři: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Ing. Dominik Jurčová

Návrhová studie přetvoření bývalého dopravního „hřiště na Rokosce“ na multifunkční prostředí nejen pro dospívající mládež. Bývalé asfaltové plochy byly částečně odstraněny a nahrazeny mlatovými cestami, část cest byla opatřena novém asfaltovým povrchem a slouží jako multifunkční dráha pro brusle či dětská kola a odrážedla. V řešeném prostoru o rozloze cca 1000 m2 bylo vytvořeno několik ploch pro drobná sportoviště ( workoutovou cvičící sestavu, pingpongový stůl, basketbalový koš, lezeckou stěnu..). Zbytek prostoru je věnován různým formám odpočinku. Stávající prostor byl řešen hlavně s ohledem na zachování stávající vzrostlé kvalitní zeleně.

 

2.      Studie revitalizace "kolejí VŠE, Praha 3 Jarov" k.ú. Praha, Jarov. Investor: VŠE, Praha 3, Washingtonovo nám 1., autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc. Marie Petráková

Návrhová studie zahrnuje první etapu rekonstrukce části prostoru v okolí nově vznikajících sportoviště, kde je řešeno zejména zakomponování nových sportovních ploch a jejich pohledové odclonění novými výsadbami od stávajících budov. Studie řeší také kácení nevhodných a poškozených dřevin s návrhem nové cestní sítě, která bude lemována alejí stromů.

 

3.      Návrh revitalizace izolačního pásu zeleně v ulici K Lochkovu, k.ú. Praha Lochkov. Investor: PRE distribuce a.s., Praha 5, Svornosti 19a, autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc Marie Petráková,

Návrhová studie, zahrnuje  druhou etapu výsadeb izolační zeleně v k.ú. Lochkov, jedná se o odclonění budoucí trafostanice PRE a.s. od intravelánu Lochkova v ulici K Lochkovu. Ve studii s návrhem osazovacího plánu je věnováno hodně pozornosti výběru vhodných taxonů pro toto prostředí, včetně vytvoření nové cestní sítě vhodné nejen pro místní obyvatelstvo, ale i s ohledem na vhodnost potravy pro místní živočichy (plody stromů, keřů).

 

4.      Studie revitalizace bytového domu SVJ Choceradská 2951 - 2953, Praha 4, návrh a prováděcí projekt trvalkového záhonu Choceradská 2951 - 2953, Praha 4, autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc. Marie Petráková

V rámci celkové revitalizace bytového domu o 54 bytových jednotkách, byl proveden i návrh terénních úprav včetně výsadby nového trvalkového záhonu, včetně výsadbového plánu. Realizace bude následovat na jaře 2018.

 

5.       Návrh úpravy zahrady ZUŠ Boční II, Praha 4, Spořilov. Investor: ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 1, Praha 4,. autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracoval: Vít Dvořák

Návrh úpravy základní umělecké školy Vadima Petrova byl proveden v rámci rekonstrukce funkcionalistické budovy z roku 1928. Zahrada byla původně koncipována pro potřeby mateřské školky a její zanedbaný stav bylo nutné přizpůsobit požadavkům výtvarných a hudebních kroužků. Byl zde vytvořen nový prostor pro možnou tvorbu, ale i potkávání se při oslavě některých školních akcí.