×
Mgr. Eva Jakubcová
banner

Životopis

ŽIVOTOPIS  

Mgr. Eva Jakubcová
e-mail   eva.jakubcova@volny.cz


Dosažené vzdělání

1983-1988 Fakulta přírodovědecká,, systematická biologie,  katedra botaniky nižších rostlin, Univerzita Karlova,  Praha

1980-1983 Přírodovědecké Gymnázium Botičská, Praha 2


Doplňkové vzdělání
2009 Zařízení  dětských hřišť, seminář o bezpečnosti zařízení dětských hřišť,  TUV Sud Czech,  Praha                                                                                                                

2006 Zkouška ze Zvláštní odborné způsobilosti státního úředníka – v ochraně přírody a krajiny, Ministerstvo vnitra ČR                                                                                    

2005 Nový správní řád a jeho aplikace v prostředí územních samosprávních celků, školení  1. Vzdělávací instituce VOX                                                                                                                         

2005 Vzdělávací program pro průběžné vzdělávání AK I./VE – 116/2005   Venkovní hrací plochy, legislativa, požadavky na vybavení a provoz , Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Chrudim                         
 

2004 Absolvování  školení na využití výpočetní techniky při evidenci  stromů (GIS, Viridis), Schola arboricultura s.r.o., Brno                                                                                                                                                 

1999 Komplexní péče o dřeviny, maturitní zkouška, Střední zahradnická škola Mělník                                               

1997 Management středního podniku, Akademie  J.A. Komenského, Praha                                                            
 


Pracovní zkušenosti

1988 – 1991 Botanický ústav Akademie věd, Průhonice                                                                 

pozice: aspirantura  interní.                                                                                                                 

náplň.práce:biologie rzi pcháčové                                                                                                                                                                                          

1992 – 1993  Tamoil spol. s r. o. 

pozice: office manager v zahraniční společnosti.        

náplň práce: veškerá organizační a sekretářská činnost v českém a anglickém jazyce

1994 – 1998 urbanistické studie pro Útvar rozvoje hl. města Prahy   - zeleň                                      

1994 – 2009 projekty zeleně pro Architektonický Atelier Real Design s.r.o., atelier vedený ing. Arch. Ivanem Hnízdilem,  náplň práce: zeleň    

1998 - 2017 člen společnosti SZKT                                                                                                      

1998 – 2004     Magistrát hlavního města Prahy                                                                     

 Pozice: Referent odboru životního prostředí

Náplň práce: správa a údržba parků a stromořadí I. kategorie, rekonstrukce stromořadí I. kategorie, povolování staveb z hlediska ŽP,                                                                             

2000 – 2001  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu –  člen správní rady společnosti     

2004-2008     Úřad městské části Praha 9
Pozice: referent odboru životního prostředí

Náplň práce: správa a údržba veřejné zeleně  ÚMČ Praha 9, správa dětských hřišť, studie rekonstrukce dětských hřišť na Praze 9, koordinace při zadávání i realizaci parků a dětských hřišť v rámci ČR i projektů EU, povolování staveb z hlediska ŽP, povolování kulturních akcí v zeleni, publikační činnost v časopise MČ  Praha 9

2006 Nadace proměny - spolupráce při zakládání nadace

2008-2017 konzultační a poradenská činnost v oboru zahradní architektura, dětské hřiště, návrhy a studie dětských hřišť a veřejného prostranství,intravelánu i  izolační zeleně, Výběrové řízení na údržbu zeleně ve správě TSK hlm. Prahy -zpracování výběrového řízení, poradenská činnost při revitalizacích veřejné zeleně pro UMČ Praha 11, Praha 4, Praha 8, Praha 9, Praha 13"

2011-2017 interní aspirantura KZKA FAPPZ ČZU - Optimalizace obytných hodnot Prahy 11 a jejího vnějšího krajinného prostředí

2017 Studie revitalizace  "hřiště pro náctileté Praha 8, Rokoska"investor:ÚMČ Praha 8, Na krocínce 1, Praha 8, autoři: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel : Ing. Dominik Jurčová

2017 Studie revitalizace "kolejí VŠE, Praha 3 Jarov"k.ú Praha Lochkov,
 investor VŠE, Praha 3, Washingtonovo nám 1., autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc. Marie Petráková

2017 Návrh revitalizace izolačního pásu zeleně v ulici K Lochkovu, k.ú. Praha Lochkov . investor: PRE distribuce a.s., Praha 5, Svornosti 19a, autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc Marie Petráková , ivestor: SVJ

2017 Studie revitalizace bytového domu SVJ Choceradská 2951 - 2953, Praha 4, návrh a prováděcí projekt trvalkového záhonu Choceradská 2951 - 2953, Praha 4, autor: Mgr. Eva Jakubcová, zpracovatel: Bc. Marie Petráková

2017 Návrh úpravy zahrady ZUŠ Boční II, Praha 4, Spořilov, investor: ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 1, Praha 4, autor: Mgr Eva Jakubcová, zpracoval: Vít Dvořák

2017 Realizace "hřiště pro náctileté Praha 8, Rokoska", autorský dozor pro investora, ÚMČ Praha 8, Praha 8, Na Krocínce 1, realizace akce cca za 5 mil . Kč

2017 Realizace úpravy zahrady ZUŠ Boční II, Praha 4 SPOřilov, investor: ZUŠ Vadima Petrova, Dunická Praha 1, autorský dozor a realizace díla, cca 100.000,- Kč
 


Publikační činnost:

časopisy: Zahrada, park a krajina - 2001, 2002, 2007

                    Inspirace- 2007

                    Časopis pro Prahu 9, 2006

knihy:  Přesahy a souvislosti, Praha 9, kapitola životní prostředí Prahy 9

rozhlasové vysílání:Radiožurnál - Český rozhlas 1 - Normy na dětských hřištích 2006

                                                                                             Jak vypadá správné dětské hřiště, 2007

Metodika:Zpravodaj STOP, časopis společnosti pro technologie ochrany památek, Téma: Štěrkové a mlatové cesty v památkových exteriérech, Svazek 15. č.1 (2013) ISSN 1212-4168

Metodika:Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění, Národní památkový ústav, 2015, ISBN978807480033-7