×
Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.
banner

Granty

Hlavní řešitel:

2014 – 2017 -   Grantová agentura České republiky (post-dok GAČR) -  projekt 14-16861P – Význam peří degradujících bakterií na evoluci rozdílných způsobů pelichání u rezidentních a migrujících druhů pěvců 

2010 – 2011 -   projekt GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy) 147610/B-Bio/PřF - Vliv antimikrobiálních proteinů bílku a částečné inkubace na reprodukční úspěšnost prekociálních druhů ptáků 


Spoluřešitel:

2008 – 2010 -   Integrovaný výzkum vlivů a důsledků vypouštění uměle odchovaných kachen divokých na vodní a mokřadní ekosystémy s použitím moderních ekologických a genetických přístupů (projekt VaV SP/2D3/60/08)

2006 – 2007 -   Individuální reprodukční strategie kachny divoké studované neinvazivními přístupy molekulární ekologie (projekt GAUK 181/2005/B-BIO/PřF)