×
Ing. Kateřina Ječmínková
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. Association of bovine DGAT1 and leptin genes polymorphism with milk production traits and energy balance indicators in primiparous Holstein cows. Mljekarstvo, 2014, roč. 64, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0026-704X.

JEČMÍNKOVÁ, K. – **UWE, M. – **KYSELOVÁ, J. – **SZTANKOOVÁ, Z. – **ZAVADILOVÁ, L. – **ŠTÍPKOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. Association of leptin, toll-like receptor 4, and chemokine receptor of interleukin 8 C-X-C motif single nucleotide polymorphisms with fertility traits in Czech Fleckvieh cattle. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 11, s. 1721-1728. ISSN: 1011-2367.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

BOLECHOVÁ, P. – JEČMÍNKOVÁ, K. – HRADEC, M. – **KOTT, T. – **DOLEŽALOVÁ, J. Sex determination in gibbons of genus Nomascus using non invasive method. Acta Veterinaria Brno, 2016, roč. 85, č. 4, s. 363-366. ISSN: 0001-7213.

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. The effects of polymorphism in the DGAT1 gene on energy balance and milk production traits in primiparous Holstein cows during the first six months of lactation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 1, s. 219-225. ISSN: 1310-0351.

Ostatní výsledky

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Association between DGAT1 and Leptin polymorphic variant and negative energy balance in cattle. 2014, In: Book of abstract International scientific genetic konference "XXVI. GENETIC DAYS": 3 - 4.9.2014. Praha: Česká zemědělská univerzita, s. 151-154. ISBN: 978-80-213-2473-2.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – STÁDNÍK, L.Association of DGAT1 and Leptin with fertility traits in Holstein cows. 2016, Acta Fytotechnica et Zootechnica;Monotematic Issue : Genetic Diversity and Production Potential of Food Resources; č. 19, (Special Issue);s. 34-37.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak lze molekulární genetiku využít ve šlechtění skotu?. 2015, Náš chov, 2015, č. 5, s. 36. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I.Jednonukleotidový polymorfismus a jeho využití jako markeru při selekci vlastností s nízkou dědivostí. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(3): 9..

JEČMÍNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorfní varianty vybraných genů a jejich vztah k ukazatelům zdraví vemene a reprodukce u skotu. 2014, In: ZOOTECHNIKA 2014, Sborník z konference mladých vědeckých pracovníků, konané dne 20.6.2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2014, s. 95 - 103. ISBN 978-80-7394-454-4.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika zdraví vemene a plodnosti dojnic v České republice. 2015, Grant Journal, 2015, roč. 4, č. 1, s. 132-137. ISSN: 1805-062X, 1805-0638 (online).

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – MÁTLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční stáda versus genetické zdroje. 2016, Náš chov. č.3. s26-27..

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSELOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Trendy ve šlechtění českého strakatého skotu a význam funkčních vlastností. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(2): 12-13..