×
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
banner

Publikace

Výzkumně se zaměřuji na témata v oblasti kariérového poradenství:

  • vedení poradenského procesu
  • kariérové poradenství pro různé skupiny klientů (především žáci SOŠ, studenti VŠ, absolventi, ženy po MD/RD)
  • využití diagnostických nástrojů v kariérovém poradenství
  • formy a metody využívané v kariérovém poradenství
  • možnosti kariérového poradenství v prostředí střední odborné školy
  • možnosti kariérového poradenství na vysoké škole ...

Článek ve sborníku z akce

JIRSÁKOVÁ, J. – HEROUT, L. Career Guidance at Vocational Schools in Czech Republic. In EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED Academy, 2017. s. 6014-6022.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – VOTAVA, J. HOW TO STAY IN TOUCH - COLLABORATION BETWEEN ALUMNI AND THEIR ALMA MATER. In Efficiency and Responsibility in Education 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University od Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 642-648.

JIRSÁK, P. – KRŠŇÁKOVÁ, L. – ČERVINSKÁ, V. – JIRSÁKOVÁ, J.; idPublikace = 72999; Název: State of the art of logistic and transport education in the Czech republic-- Neexistuje podtyp publikace --

Ostatní výsledky

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Další vzdělávání učitelů v oblasti praktického vyučování na odborné i všeobecně vzdělávací SŠ. 2014, Ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov: EDUCO; (EU); ISBN 978-80-558-0741-6; FPV UKF v Nitre, Tatranská Štrba 31.1.2014; s. 15-19 .

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivita metod zkušenostního učení ve výuce biologie. 2014, časopis ACORÁT, svazek 3, č. 1, s. 49-58.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ . 2015, .

JIRSÁKOVÁ, J. – GUBANI, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ZÁJEM VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O ROZVOJOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ. 2015, .

JIRSÁKOVÁ, J., GUBANI, P. (článek ve sborníku) Zájem vysokoškolských studentů o rozvojové a vzdělávací aktivity v oblasti kariérového poradenství. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2015, MU v Brně, 2015. s. 251 - 260. ISBN 978-80- 7509-287-8.