×
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
banner

Publikace

Výzkumně se zaměřuji na témata v oblasti kariérového poradenství:

  • vedení poradenského procesu
  • kariérové poradenství pro různé skupiny klientů (především žáci SOŠ, studenti VŠ, absolventi, ženy po MD/RD)
  • využití diagnostických nástrojů v kariérovém poradenství
  • formy a metody využívané v kariérovém poradenství
  • možnosti kariérového poradenství v prostředí střední odborné školy
  • možnosti kariérového poradenství na vysoké škole ...

Článek ve sborníku z akce

VOTAVA, J. – JIRSÁKOVÁ, J. BENEFITS OF THE STUDY PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES FROM THE GRADUATES' PERSPECTIVE. In PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE) 06.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 316-323.

JIRSÁKOVÁ, J. – HEROUT, L. Career Guidance at Vocational Schools in Czech Republic. In EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED Academy, 2017. s. 6014-6022.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – URBAN, K. Experience and Awareness of upper Secondary School Students with Career Counselling in Czech Republic. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP) 08.05.2020, Latvia University of Life Sciences and Technolog. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2020. s. 412-419.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – VOTAVA, J. HOW TO STAY IN TOUCH - COLLABORATION BETWEEN ALUMNI AND THEIR ALMA MATER. In Efficiency and Responsibility in Education 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University od Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 642-648.

HEROUT, L. – JIRSÁKOVÁ, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. Selected Aspects of Senior Citizens Education in the Field of Digital Technologies within the Concept of University of the Third Age. In EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED Academy, 2017. s. 6038-6045.

JIRSÁK, P. – KRŠŇÁKOVÁ, L. – ČERVINSKÁ, V. – JIRSÁKOVÁ, J.; idPublikace = 72999; Název: State of the art of logistic and transport education in the Czech republic-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTAVA, J. – URBAN, K. – JIRSÁKOVÁ, J. Student typology in terms of career learning needs. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020. s. 316-323.

HEROUT, L. – JIRSÁKOVÁ, J. THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In ICERI2017 Proceedings: 10th International Conference of Education, Research and Innovation 16.11.2017, Seville, SPAIN. Seville, SPAIN: IATED Academy, 2017. s. 4905-4909.

Ostatní výsledky

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Další vzdělávání učitelů v oblasti praktického vyučování na odborné i všeobecně vzdělávací SŠ. 2014, Ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov: EDUCO; (EU); ISBN 978-80-558-0741-6; FPV UKF v Nitre, Tatranská Štrba 31.1.2014; s. 15-19 .

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivita metod zkušenostního učení ve výuce biologie. 2014, časopis ACORÁT, svazek 3, č. 1, s. 49-58.

JIRSÁKOVÁ, J.; idPublikace = 79225; Název: Future Education of VET Teachers – the Survey Results of the ERASMUS+ Project ACROSS-- Neexistuje podtyp publikace --

JIRSÁKOVÁ, J.; idPublikace = 76457; Název: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ-- Neexistuje podtyp publikace --

JIRSÁKOVÁ, J. – TURZOVÁ, L.Kariérové vzdělávání na střední odborné škole. 2020, CD - sborník z XV.ročníku mezinárodní věděcké konference EDUCO 2020 ISBN 978-80-213-3039-9.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ . 2015, .

JIRSÁKOVÁ, J.; idPublikace = 76120; Název: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vzhledem k potřebám Průmyslu 4.0 - dílčí výstupy z rozhovorů s personalisty-- Neexistuje podtyp publikace --

JIRSÁKOVÁ, J. – GUBANI, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ZÁJEM VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O ROZVOJOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ. 2015, .

JIRSÁKOVÁ, J., GUBANI, P. (článek ve sborníku) Zájem vysokoškolských studentů o rozvojové a vzdělávací aktivity v oblasti kariérového poradenství. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2015, MU v Brně, 2015. s. 251 - 260. ISBN 978-80- 7509-287-8.    

JIRSÁKOVÁ, J.Zájem žen na mateřské a rodičovské dovolené o karierové poradenství.. 2016, .