×
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
banner

Životopis

 

Vzdělání:

 • státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě UK v Praze 1, 3. 2. 2010 (obor pedagogika)
 • doktorské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze 1, 2004 – 2009 (obor pedagogika)
 • magisterské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze 1, 1999 – 2004 (obor biologie – výchova ke zdraví)
 • Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10, 1994 – 1998 (obor všeobecný)

 

Ostatní kurzy:

 • 2014 – 2019 kurzy v oblasti kariérového poradenství (EKS, Euroguidance, NÚV, Česká společnost pro rozvoj kariérového a HR poradenství, Testcentrum)
 • 2004 – 2006  kurz Etické výchovy, Etické fórum ČR
 • 2003   kurz Dětská práva
 • 2003   kurz Metodika prevence sociálně patologických jevů

 

Pracovní zkušenosti:             

 • od září 2013odborná asistentka na Institutu vzdělávání a poradenství na ČZU v Praze (výuka – pedagogika, didaktika a kariérové poradenství; kariérní konzultace v rámci Career centra ČZU; organizátorka Veletrhu pracovních příležitostí za IVP ČZU; spolupráce s absolventy IVP)
 • září 2013 - červen 2014 - učitelka SŠ, předmět biologie (Gymnázium prof.Jana Patočky)
 • od února 2013 – červen 2013 – externí lektorka Institutu vzdělávání a poradenství na ČZU v Praze (kurz Základy vzdělávání dospělých)
 • říjen 2011 – prosinec 2014externí lektorka Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství PedF UK v Praze Hloubětíně (kurz Biologie dítěte)
 • 2005 – 2014realizátorkou grantů školní primární prevence sociálně patologických jevů na úrovni MČ P1 a MHMP (nejdříve na ZŠ Curieových v P1 a v současné době na ZŠ Mikulandská P1)
 • září 2006 – červenec 2009asistentka na katedře pedagogiky na PedF UK v Praze (administrativní práce – vyřizování korespondence, emailů a telefonátů, komunikace s vyučujícími, studijním oddělením a dalšími katedrami, příprava státnic a podkladů pro výuku, zajišťování praxe studentů, komunikace se studenty atd.; výuka předmětů – Pedagogická praxe, Integrovaný seminář-pedagogika, Zdravý životní styl, Ekologická výchova, Vybrané kapitoly z biologie, vybrané kurzy pro kombinované studium rodinné výchovy a bakalářské studium – vychovatelství)
 • září 2004 – červen 2009 - interním doktorandem oboru pedagogika na oddělení rodinné výchovy (Výchovy ke zdraví) na PedF UK v Praze 1
 • září 2004 – červenec 2006učitelka II. stupně ZŠ, předměty biologie a rodinná výchova (ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1; byla jsem realizátorkou grantů školní primární prevence patologických jevů na úrovni MČ P1 a MHMP; spoluautorka minimálního preventivního programu školy; organizátorka projektových dnů „Rodina“, „Jak být fit a zdravě žít“ pro celý 2.stupeň ZŠ; vedoucí přírodovědného kroužku)
 • březen 2003 – červen 2004učitelka II. stupně ZŠ, předměty biologie a rodinná výchova (ZŠ Kuncova, Praha 5 – Stodůlky)

 

Ostatní znalosti:

 • PC (Windows XP – ptt, word, excel)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • jazykové: anglicky - středně pokročile B2 (měsíční jazykový pobyt v Anglii, 2005); francouzsky - mírně pokročile (měsíční jazykový pobyt ve Francii, 1997)
 • zájmy: turistika, cyklistika, lyžování, příroda