×
doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
banner

Analýza dopadu globálních změn na kryosféru a hydrologický cyklus ve Vysoké Asii

Svahové pohyby, eroze v Etiopské vysočině a na Tibetské náhorní plošině

Metody dálkového průzkumu Země (DPZ) zahrnující: družicovou altimetrii, analýzu reliéfu, radarový DPZ, stanovení parametrů vegetace pomocí DPZ