×
Ing. Pavel Junek
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HAVLÍČEK, Z. – LOHR, V. – JUNEK, P. – RAJTR, J. Creating a Database of Peonies and Its Use for Teaching IT Courses. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 2, s. 59-66. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – JUNEK, P. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. – NOUZA, J. Towards Framework for Economic Value of Analytical Systems in Agriculture: Proposal of Research. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1804-1930.

Článek ve sborníku z akce

ŠILEROVÁ, E. – VOGELTANZOVÁ, T. – HENNYEYOVÁ, K. – JUNEK, P. ICT Influence on Supporting Agribusiness Development . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 425-432.

Software

LOHR, V. – HAVLÍČEK, Z. – JUNEK, P. – BENDA, P. – HAVRÁNEK, M. – TESAŘ, Š. Agroturistický portál ČZU, CULS Portal of agritourism, Agritourism, Portal, Map, 2012, JC - Počítačový hardware a software, Agroturistický portál ČZU 2.0, http://agroturistika.czu.cz, http://kitlab.pef.czu.cz/software/agroturistika, http://kitlab.pef.czu.cz/software/agroturistika, KIT PEF ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BARTOŠKA, J. – JUNEK, P. – **KRATOCHVILOVÁ, H. – **ŠIMŮNEK, J. Algoritmy pro strojové zpracování dat z úlových vah na webovém portálu Včelstva Online, Machine Processing Algorithms of Bee Biometric data on Online web portal (Včelstva Online), Web portal; Bees; Biometric data; Včelstva Online; Weighing machines; Beekeeper;, 2020, XX - Nepřiřazeno, https://vcelstva.czu.cz/, Není zavedena., SW model typu MVC v podobě programového kódu (PHP)., Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Ptáci online, BIRDS ONLINE in media, Web Application; Nesting birds; Smart Nest Box; HTML, PHP, MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, Ptáci online 1.0, http://www.ptacionline.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity ve výzkumu a vzdělávání o chování a hnízdění ptáků (podpora a rozvoj výzkumu, společenská osvěta), Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PAVLÍK, J. – JUNEK, P. – VANĚK, J. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. – MASNER, J. – STOČES, M. – GALLIE, M.; idPublikace = 73243; Název: Video Event Analyser for UX -- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Webový portál SENOSEC.CZU.CZ, SENOSEC.CZU.CZ web application, Web Application; Spring haymaking; Protection of wild animals; HTML; PHP; MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, senosec.czu.cz 1.0, https://senosec.czu.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity v prevenci a v záchraně divokých zvířat při jarní senoseči, sběr významných dat pro hospodaření v krajině, společenská osvěta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BARTOŠKA, J. – **VAVŘINOVÁ, H. – JUNEK, P. – ŠIMŮNEK, J. Zobrazení kvalitativních dat v grafu úlové váhy na webovém portálu Včelstva Online, Display of qualitative data in the hive weight graph on Online web portal (Včelstva Online), Web portal; Bees; Biometric data; Včelstva Online; Weighing machines; Beekeeper;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://vcelstva.czu.cz/, Není zavedena., SW model typu MVC v podobě programového kódu (PHP)., Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Ostatní výsledky

A-web - první krok podniku k e-businessu Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Vaněk Jiří, Ph.D.; Bc. Junek Pavel, 2002

E-business řešení pro MSP doc. Ing. Havlíček Zdeněk, CSc.; Ing. Šilerová Edita, Ph.D.; Bc. Junek Pavel, 2007

Using LMS Moodle – the Nodes Project First Experience doc. Ing. Havlíček Zdeněk, CSc.; Bc. Junek Pavel; Ing. Lohr Václav, 2007

Využívání LMS Moodle v projektu NODES doc. Ing. Havlíček Zdeněk, CSc.; Bc. Junek Pavel; Ing. Lohr Václav, 2008