×
Ing. Mohamed Ketta, Ph.D.
banner

Publikace

Ketta, M.; Tůmová, E.; Englmaierová, M.; Chodová, D. (2020): Combined Effect of Genotype, Housing System, and Calcium on Performance and Eggshell Quality of Laying Hens. Animals. 10, 2120. DOI:10.3390/ani10112120. 

Tůmová E., Gous RM., Chodová D., Ketta M. (2020): Differences in growth and carcass composition of growing male and female turkeys. Czech J. Anim. Sci. 65: 330–336. DOI:10.17221/180/2020-CJAS.

Ketta M., Tumova E., Chodova D. (2019): Response of three laying hen genotypes to two feed calcium levels.
Czech J. Anim. Sci. 64, 504–510.

Gous, R.M., Fisher, C., Tůmová, E., Machander, V., Chodová, D., Vlčková, J., Uhlířová, L., Ketta, M. (2019 a): The growth of Turkeys 1. Growth of the body and feathers and the chemical composition of growth. British Poultry Science. https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1622076 

Gous, R.M., Fisher, C., Tůmová, E., Machander, V., Chodová, D., Vlčková, J., Uhlířová, L., Ketta, M. (2019 b): The growth of turkeys 2. Body components and allometric relationships. British Poultry Science. https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1622077 

Tůmová, E., Chodová, D., Härtlová, H., Fučiková, A., Ketta, M. (2019): Effect of feeding regime on the performance and blood parameters of male and female broiler chickens. South African Journal of Animal Science. http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v49i2.5.

Článek v odborném periodiku

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVANOVÁ, V. – NĚMEČEK, T. – KETTA, M. Effect of quantitative feed restriction on the performance, organ development and cecal activity of growing nutrias (Myocastor coypus). Animal Feed Science and Technology , 2021, roč. 280, č. 10, s. 1-11. ISSN: 0377-8401.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – **EBEID, T. – KETTA, M. – **SKŘIVANOVÁ, V. A comparative study on the effect of quantitative feed restriction in males and females of broiler chickens, rabbits and nutrias. I. Performance and carcass composition.. ..., 2022, roč. 67, č. 2, s. 47-54. ISSN: N.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – **EBEID, T. – KETTA, M. – **SKŘIVANOVÁ, V. A comparative study on the effect of quantitative feed restriction in males and females of broiler chickens, rabbits and nutrias. II. Meat quality. . Czech Journal of Animal Science, 2022, roč. 67, č. 2, s. 55-64. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – CHODOVÁ, D. Adverse effects of cadmium on poultry and role of selenium against it: An updated review. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 9, s. 339-348. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **SKŘIVANOVÁ, V. Breast meat quality in males and females of fast-, medium- and slow-growing chickens fed diets of 2 protein levels. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 4, s. 1-9. ISSN: 0032-5791.

VALENTA, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. Carcass characteristics and breast meat quality in fast-, medium- and slow-growing chickens. Foods, 2022, roč. 11, č. 20, s. 0-0. ISSN: 2304-8158.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Combined Effect of Genotype, Housing System, and Calcium on Performance and Eggshell Quality of Laying Hens. Animals, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-12. ISSN: 2076-2615.

TŮMOVÁ, E. – **GOUS, R. – CHODOVÁ, D. – KETTA, M. Differences in growth and carcass coposition of growing male and female turkeys. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 9, s. 330-336. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – KETTA, M. Effect of feeding regime on the performance and blood parameters of male and female broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 2019, roč. 49, č. 2, s. 244-252. ISSN: 0375-1589.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

**EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – **AL-HOMIDAN, I. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Recent advances in the role of feed restriction in poultry productivity: part I – performance, gut development, microbiota and immune response. Worlds Poultry Science Journal, 2022, roč. 78, č. 4, s. 971-988. ISSN: 0043-9339.

**EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Recent advances in the role of feed restriction in poultry productivity: part II – carcass characteristics, meat quality, muscle fibre properties, and breast meat myopathies. Worlds Poultry Science Journal, 2022, roč. 78, č. 4, s. 989-1005. ISSN: 0043-9339.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SKŘIVANOVÁ, E. – LALOUČKOVÁ, K. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – KETTA, M. – **MACHANDER, M. – **COTOZZOLO, E. Research note: The effects of genotype, sex, and feeding regime on performance, carcasses characteristic, and microbiota in chickens. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 2, s. 760-764. ISSN: 0032-5791.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Response of three laying hen genotypes to two dietary calcium levels. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 12, s. 504-510. ISSN: 1212-1819.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – KETTA, M. The effect of feed restriction, sex and age on the carcass composition and meat quality of nutrias (Myocastor coypus). Meat Science, 2021, roč. 182, č. 12, s. 0-0. ISSN: 0309-1740.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 1. Growth of the body and feathers and the chemical composition of growth. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 539-547. ISSN: 0007-1668.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 2. Body components and allometric relationships. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 548-553. ISSN: 0007-1668.

**EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – **AL-HOMIDAN, I. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. The potential role of feed restriction on productivity, carcass composition, meat quality, and muscle fibre properties of growing rabbits: A Review. Meat Science, 2022, roč. 2022, č. 191, s. 1-8. ISSN: 0309-1740.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. The response of fast-, medium- and slow-growing chickens to a low protein diet. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 3, s. 97-105. ISSN: 1212-1819.

Certifikované metodiky

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

Ostatní výsledky

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

ŠVEJSTIL, R. – MUSILOVÁ, Š. – KETTA, M. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of human milk oligosaccharides by intestinal bacteria. 2014, Book of abstractsof International Scietific Conference Probiotics and Prebiotics, Budapest, Hungary, 24.6.-26.6.2014, s. 158. ISBN: 978-80-89589-09-8.