×
doc. Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garant

Zoologie obratlovců - 8 přednášek + 3 cvičení (stránky předmětu)

Zoogeografie - 9 přednášek (stránky předmětu)

 

Participace

Zoologie (garant prof. Langrová) - 3 přednášky + 2 cvičení

Zoology (garant prof. Barták) - 2 přednáška + 2 cvičení

Základy chovu exotických zvířat (garant dr. Vrabec) - 1 přednáška + 1 cvičení

Biomonitoring (garant dr. Kubík) - 1 přednáška

Teraristika (garant dr. Vrabec) - 1 přednáška

Mořská biologie (garant dr. Petrtýl) - 1 přednáška

Batrachologie a Herpetologie (garant dr. Vojar, na FŽP) - 4 přednášky

Terénní cvičení (garant prof. Barták) - vedoucí sekce Metody výzkumu obratlovců

 

Obhájené bakalářské práce 

Jakešová K., 2008: Pedomorfóza u evropský čolků.

Štítkovcová I., 2011: Zpracování přehledu výskytu ocasatých obojživelníků (Caudata) na území Hlavního města Prahy.

Vlčková V., 2011: Zpracování přehledu výskytu žab (Anura) na území Hlavního města Prahy.

Neudertová M., 2011: Vývoj společenstev obojživelníků v oblasti CHKO Třeboňsko od roku 1960.

Podloucký L., 2012: Využití stanovišť užovkou stromovou (Zamenis longissimus).

Vozabulová E., 2012: Axolotl mexický - frekvence nádechů vzdušného kyslíku v závislosti na teplotě a pohlaví.

Bendová B., 2012: Potravní ekologie insektivorních netopýrů se zaměřením na netopýra velkého (Myotis myotis, Borkhausen, 1797) a možné mezipohlavní rozdíly.

Hásová A., 2012: Způsoby likvidace a výmladnost trnovníku akátu.

Čermáková V., 2012: Dosavadní poznatky o syndromu bílého nosu v USA a Evropě.

Cakl P., 2013: Antipredační adaptace obojživelníků napříč rozdílnými habitaty.

Hataš P., 2014: Poměry morf a pohlaví u čolka obecného z lokality Stará Lysá.

Holer T., 2014: Faktory limitující výskyt pedomorfních populací evropských druhů čolků.

Petířová A., 2014: Techniky letu obratlovců.

Michalcová P., 2014: Obojživelníci a Bergmannovo pravidlo.

Štindlová A., 2014: Enrichment pro mořské savce.

Novák K., 2015: Potravní ekologie evropských čolků se zaměřením na rod Ichthyosaura.

Lipšová V., 2017: Počátek populační expanze mývala severního v ČR - stávající situace na Chomutovsku.

Slanina O., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi varanovití pro území Evropské unie.

Šmídová T., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi užovkovití pro území Evropské unie.

Slaměníková J., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi scinkovití a ještěrkovcovití pro území Evropské unie.

Kunzová B., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi agamovití pro území Evropské unie.

Hamatová V., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi leguánovití pro území Evropské unie.

Bílková A., 2018: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi chameleonovití pro území Evropské unie.

Kleprlíková L., 2018: Welfare medvědů ledních (Ursus maritimus).

Hronová D., 2018: Zhodnocení efektivity záchranných programů u vybraných afrických šelem.

Zemancová T., 2019: Hodnocení invazního rizika u čeledí Viperidae a Elapidae pro Evropskou unii.

Kňazovická D., 2019: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů čeledi krajtovití v EU.

Zachardová S., 2020: Vnímání hadů lidmi.

Konrádová L., 2020: Hodnocení invazního rizika u chovaných druhů nadčeledi Gekkota pro území Evropské unie.

Marek J., 2021: Vazba druhů obojživelníků žijících v České Republice na atropogenní habitaty.

Chládková J., 2021: Leguánovití - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie a Velké Británie.

Eberleinová N., 2021: Gekkonidae - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie a Velké Británie.

Arazimová S., 2022: Scinkovití - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie a Velké Británie.

Králová M., 2022: Teplotní určení pohlaví u gekonů rodu Rhacodactylus.

Žák P., 2023: Hodnocení invazního rizika u chovaných a prodávaných druhů z čeledi Agamidae v Evropské unii.

Jakubíková J., 2023: Chamaeleonidae - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie.

Štěrbová E., 2023: Invazní potenciál užovek ze zájmových chovů na území EU na základě programu Terrestrial Animal Species Invasiveness Screening Kit (TAS-ISK).


Obhájené diplomové práce 

Kubečková M., 2012: Výskyt a preference antropogenně vzniklých vodních ploch Andrlova chlumu čolky horskými.

Michalcová P., 2016: Jarní migrace obojživelníků ve vztahu k lunárnímu cyklu.

Novák K., 2017: Etologie agamy stepní (Trapelus sanguinolentus) v podmínkách Zoo.

Švejcarová T., 2017: Revize taxonomie loskutáků rodu Gracula v oblasti Sumatry a přilehlých ostrovů.

Cakl P., 2019: Aposematic coloration in Alpine newt.

Slanina O., 2020: Varanovití - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie.

Lipšová V., 2020: Současný areál výskytu mývala severního v ČR podle odlovu.

Dobřemyslová A., 2020: Užovkovití - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie.

Kleprlíková L., 2021: Využití psa pro detekci čolků v terestrickém prostředí.

Hataš P., 2021: Vliv objemu nádrže na počet nakladených vajec samicemi čolka horského (Ichthyosaura alpestris) v podmínkách chov.

Kňazovická D., 2022: Krajtovití - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie.

Zachardová S., 2022: Postoj študentov k herpetofaune podľa príslušnosti k študovanej fakulte.

Konrádová L., 2023: Obojživelníci - hodnocení rizika invaze zájmově chovaných druhů na území Evropské unie.

Vrhovac B., 2023: Land use preferences and distribution of Pelophylax spp. in Bosnia and Herzegovina.