×
Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
banner

Granty

Optimalizace a zefektivnění extrakce DNA z asimilačního aparátu jehličnatých dřevin

GA FLD, 2010-2010

Genetická evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompatibility třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů

CIGA, 2014-2015