×
Ing. Věra Kožnarová, CSc.
banner

Granty

Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti produkce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999–2004, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Inovace výuky meteorologie a klimatologie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekt FRVŠ 3452/2005, řešitel

Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005–2011, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Inovace výukového pracoviště pro získávání a zpracování biometeorologických dat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekt FRVŠ 3103/2010, řešitel

Modernizace bakalářského studijního oboru Silniční a městská automobilová doprava

Evropský dotační program, Operační program Praha Adaptabilita, 2012,  ČZU: 31150/1473/4703 PN

 

 

Inovace výuky meteorologie a klimatologie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005