×
Ing. Věra Kožnarová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. – ŠKVARENINA, J. Phenological season onsets in the Czech Republic. Folia Oecologica, 2013, roč. 40, č. 2, s. 206-219. ISSN: 1336-5266.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. Spatiotemporal characteristics of drought in Czechia. . Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 3, s. 258 - 268. ISSN: 1211-3174.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Bericht über die Kampagne 2008 – Tschechische Republik . Zuckerindustrie /Sugar Industry, 2009, roč. 134, č. 5, s. 361 - 365. ISSN: 0344-8657.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Bericht über die Kampagne 2009/10 - Tschechische Republik. Zuckerindustrie /Sugar Industry, 2010, roč. 135, č. 5, s. 318 - 321. ISSN: 0344-8657.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. Časová variabilita nástupu fenofází ovocných dřevin sledovaných ve fenologické síti ČHMÚ za období 1991 - 2010 ve vztahu k synoptickým situacím. Úroda, 2011, roč. 59, č. 10, s. 285-295. ISSN: 0139-6013.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – BARTOŠOVÁ, L. Changes in flowering of birch in the Czech Republic in recent 25 years (1991–2015) in connection with meteorological variables. Acta Agrobotanica, 2015, roč. 68, č. 4, s. 285-302. ISSN: 0065-0951.

VÁVRA, A. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – VONDRÁKOVÁ, A. – VOŽENÍLEK, V. Cukrová řepa na fenologických mapách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 4, s. 144-148. ISSN: 1210-3306.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. Drought episodes in the Czech Republic and their potential effects in agriculture. . Theoretical and Applied Climatology, 2010, roč. 99, č. 3-4, s. 373 - 388. ISSN: 0177-798X.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. Drought impact on variability crop yields in the Bohemia Central. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 2, s. 295 - 304. ISSN: 0133-3720.

**HÁJKOVÁ, L. – **BARTOŠOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Evaluation of Aridity Index in the Czech Republic within 1961 – 2015. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1111-1118. ISSN: 1211-8516.

**HÁJKOVÁ, L. – **HUBÁLEK, Z. – KOŽNAROVÁ, V. – **BARTOŠOVÁ, L. – **MOŽNÝ, M. Flowering of allergenically important plant species in relation to the North Atlantic Oscillation system and thermal time in the Czech Republic. AEROBIOLOGIA, 2018, roč. 34, č. 2, s. 157-169. ISSN: 0393-5965.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOŽNAROVÁ, V. – ŠVACHULA, V. – JARÝ, J. Fyziologická a technologická jakost cukrovky pod vlivem vnějších a vnitřních činitelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, roč. 123, č. 11, s. 342 - 343. ISSN: 1210-3306.

POTOP, V. – TÜRKOTT, L. – KOŽNAROVÁ, V. Impact of drought as climatic extreme on agriculture in the Czech Republic. Italian Journal of Agronomy /Rivista di Agronomia, 2008, roč. 3, č. 3, s. 701 - 703. ISSN: 1125-4718.

MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŠTĚPÁNEK, P. – ŽALUD, Z. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – BAREŠ, D. – SEMERÁDOVÁ, D. Long-term comparison of temperature measurements by the multi-plate shield and Czech-Slovak thermometer screen. METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT, 2012, roč. 21, č. 2, s. 125-133. ISSN: 0941-2948.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – VRÁBLÍK, T. – REITSCHLÄGER, J. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – BARTOŠOVÁ, L. Mezinárodní fenologické zahrádky (International Phenological Gardens - IPGs) v České republice. Meteorologické zprávy, 2016, roč. 69, č. 2, s. 33-40. ISSN: 0026-1173.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. Nástup fenologických ročních období v České republice v letech 1991 až 2010. Meteorologické zprávy, 2011, roč. 64, č. 6, s. 161-167. ISSN: 0026-1173.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Nástup vybraných fenologických fází jabloně domácí ve vztahu k počasí. Zahradnictví, 2012, roč. 11, č. 6, s. 14-17. ISSN: 1213-7596.

**HÁJKOVÁ, L. – **MOŽNÝ, M. – KOŽNAROVÁ, V. – **BARTOŠOVÁ, L. – **ŽALUD, Z. Relationship between phenological and meteorological data as an important input into spring barley phenological model. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 679-688. ISSN: 1211-8516.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – KOŽNAROVÁ, V. – HOSTÁK, V. – BALŠÁNEK, V. – BUBNÍK, Z. – POUR, L. Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 274 - 276. ISSN: 1210-3306.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. The temporal and spatial variability of phenological phases of the Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the Czech Republic. Folia Oecologica, 2012, roč. 39, č. 1, s. 10-20. ISSN: 1336-5266.

KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V. Usage possibilities of standard climatic characteristics for agrometeorological purposes. Folia Oecologica, 2008, roč. 35, č. 1, s. 60 - 65. ISSN: 1336-5266.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. Variability of phenological stages of Dactylis glomerata in dependence on meteorological conditions in the Czech Republic. Allergo Journal, 2013, roč. 22, č. 7, s. 488-489. ISSN: 0941-8849.

TÜRKOTT, L. – POTOP, V. – KOŽNAROVÁ, V. Vliv sucha ve středních Čechách na výnos bulev cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 11, s. 300 - 305. ISSN: 1210-3306.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – KOŽNAROVÁ, V. – HOSTÁK, V. – BALŠÁNEK, V. Výnosy a technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem Samppi v roce 2007. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 5, s. 170 - 173. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 134 - 140. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2009/10 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 146 - 152. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2010/2011 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 190-196. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2011/2012 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 7-8, s. 238-245. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2012/2013 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7-8, s. 239-245. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 7-8, s. 242-248. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2014/2015 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 7-8, s. 242-248. ISSN: 1210-3306.

GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2015/2016 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 7-8, s. 252-258. ISSN: 1210-3306.

**GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2016/2017 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 310-316. ISSN: 1210-3306.

**GEBLER, J. – KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. Zpráva o cukrovarnické kampani 2017/2018 v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 7-8, s. 254-259. ISSN: 1210-3306.

Odborná monografie

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – NEKOVÁŘ, J. Fenologické charakteristiky vybraných lesních bylin v Česku. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2013, 82s. ISBN 978-80-87577-22-6.

KOŽNAROVÁ, V. – **HÁJKOVÁ, L. – KLABZUBA, J. – SULOVSKÁ, S. Vybrané klimatologické charakteristiky stanice Praha, Karlov pro biologické a technické aplikace. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2018, 68s. ISBN 978-80-87577-65-3.

MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – HLAVINKA, P. – KOŽNAROVÁ, V. – NOVÁK, J. – SEMERÁDOVÁ, D. – POTOP, V. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Změny klimatu, fenologie a ekosystémové procesy. Praha: Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 2013, 126s. ISBN 978-80-86690-64-3.

Kapitoly v odborné knize

KOŽNAROVÁ, V. Rok na zahradě 2005. Praha: Burda Praha, 2004. 1s. ISBN n. s. Co říká meteorologická předpověď?, s. 9 - 13.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. – NEKOVÁŘ, J. Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2012, 200s. ISBN 978-80-7427-087-1. Historie a současnost fenologie v České republice, s. 13-39.

HÁJKOVÁ, L. – NEKOVÁŘ, J. – RICHTEROVÁ, D. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – VÁVRA, A. – VONDRÁKOVÁ, A. – VOŽENÍLEK, V. Phenology and Climate Change. Rijeka, Croatia: InTech, 2012, 320s. ISBN 978-953-51-0336-3. Phenological Observation in the Czech Republic - History and Present, s. 71-100.

Článek ve sborníku z akce

BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Are there any changes in the beginning of flowering of important allergens in the Czech Republic?. In Global Change: A Complex Challenge 23.03.2015, Brno. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 74-77.

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. – HÁJKOVÁ, L. Evaluation of „Poaceae“ allergens phenological onsets in dependence on weather conditions within the period 1991–2010. In Bioclimate: Source and limit of social development 06.09.2011, Topoľčianky. Nitra: Slovak University of Agriculture Nitra, 2011. s. 79-80.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. History and present of phenological observations or phenology at the crossroad. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 107-119.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Selected agroclimatological characteristics at Tušimice station in the period 1968-2012. In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 120-127.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. The pollen season of the main allergens in the Czech Republic within the period 1991-2010 . In Bioclimate: Source and limit of social development 06.09.2011, Topoľčianky. Nitra: Slovak University of Agriculture Nitra, 2011. s. 77-78.

Patent

KLABZUBA, J. – KOŽNAROVÁ, V. Termoelektrický snímač efektivní hodnoty stereoinsolace. Uřad průmyslového vlastnictví. 304800. 18.09.2014.

Výsledky s právní ochranou

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty prostorové radiační bilance CZ 18669 U1 prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., 2010

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty stereoinsolace - CZ 18667 U1 prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., 2010

Technicky realizované výsledky

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty prostorové radiační bilance prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2008

Termoelektrický snímač efektivní hodnoty stereoinsolace prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2008

Ostatní výsledky

SULOVSKÁ, S. – KOŽNAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proměnlivost teploty vzduchu v prostředí městské zástavby. 2011. In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2.-4.2.2011, 19 s. ISBN 978-80-86690-87-2 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. – NOVÁK, M. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 50 years of meteorological observations at the meteorological station in Ústí nad Labem. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 28-29. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Absorption and utilisation of solar radiation within crop stands prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2005

Agrometeorologický pohled na hodnocení počasí Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Dr. Potop Vera, 2009

Agronomické a biotechnologické parametry doby a kvality sklizně cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Jarý Jiří, 2007

Aktuální choroby cukrové řepy Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Kotyk Arnošt; Jarý Jiří, 2008

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – HNILIČKA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza dlouhých časových řad teplotních charakteristik ve vztahu k výskytu mimořádných jevů. 2015, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU v Praze 16.-17.9.2015, s. 3-10. ISBN: 978-80-813-2567-8.

Analýza vlivu počasí na zchlazovací hodnotu (refrigeraci) v interiéru experimentální stáje pro skot prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Bc. Sulovská Soňa, 2005

Antistresové účinky Atoniku Pro na regeneraci ozimé pšenice postižené mrazem Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2006

Application of GIS tools for space modeling to drought Si index in Czechia. Dr. Potop Vera; Ing. Türkott Luboš, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2008

HÁJKOVÁ, L. – VRÁBLÍK, T. – KOŽNAROVÁ, V. – NEJEDLÍK, P. – MOŽNÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are there any changes in Betula pendula vegetative and generative phenophases onsets in Czechia and Slovakia?. 2015, In: Annalen der Meteorologie 48 "Phenology 2015", Third International Conference on Phenology, Kusadasi (Turkey) 5.-8. October 2015, s. 34-35. ISBN: 978-3-88148-484-8.

BARTOŠOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – TRNKA, M. – ŽALUD, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are there any changes in the beginning of flowering of important allergens in the Czech Republic?. 2015, In: Conference proceedings Global change: A complex challenge, Global Change Research Centre Brno 23.-24.3.2015, s. 74-77. ISBN: 978-80-87902-10-3.

Atonik na slunečnici v extrémně suchém roce 2003 Zahradníček Josef; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2004

Bakteriální a houbové choroby cukrovky a nebezpečí její retrovegetace Zahradníček Josef; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2004

JAKUBÍKOVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Beginning of flowering of Common Hazel (Corylus avellana L.) in the Czech and Slovak Republic in the period 1991–2010. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 36-37. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Bioklima 2010, Bioklíma 2010 Ing. Věra Kožnarová, CSc., Ing. Soňa Sulovská, 2010

KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. – HÁJKOVÁ, L. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časová variabilita fenologických fází ječmene jarního. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 13–20. ISBN: 978-80-213-2247-9.

Cerkosporióza a kořenové hniloby cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Jarý Jiří, 2006

Citlivost simulačních metod na vypočtené hodnoty globálního záření Ing. Kožnarová Věra, CSc., -1

Climagramms as a Possibility of Evaluation of Hazards from Agrometeorological Point of View. Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Člověk a zvíře ve svém biometeorologickém prostředí prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2005

Contribution to study of soil temperature regime Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Dr. Potop Vera; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2008

Cryptoclimatic Conditions within Small-Glasshouses to the Winter Storage of Agricultural Products prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2006

Cukrovarnická kampaň 2006 z pohledu pěstitele a zpracovatele Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Bubník Zdeněk; Pour Ladislav; Zvárová Helena, 2007

Drought as natural hazard in the Czech Republic Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2008

**MOŽNÝ, M. – **HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – **BAREŠ, D. – **BARTOŠOVÁ, L.Evaluation of leaf unfolding of beech (Fagus sylvatica) in the Czech Republic in the period 1961–1990. 2015, In: Towards climatic services, Nitra 15.-18.9.2015, 3 s. ISBN: 978-80-552-1390-3.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of maximum air temperature in relation to synoptic situations at Tušimice station in 1968–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 2 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – RICHTEROVÁ, D. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – NEKOVÁŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of results at International Phenological Gardens (IPGs) in the Czech Republic in the period 2002–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 2 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

Fytopatogenní mikroflóra skladované cukrovky a její ochrana Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Kotyk Arnošt; Jarý Jiří, 2007

Fytopatogenní mikroflóra skladované cukrovky a příčiny její alterace Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Jarý Jiří; Balšánek Vladislav, 2009

KOŽNAROVÁ, V. – HÁJKOVÁ, L. – MOŽNÝ, M. – NEKOVÁŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Global radiation at Prague-Karlov station during the period 1984–2012. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. ISBN: 978-80-552-1066-7 (CD).

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); History and present of phenological observations or phenology at the crossroad. 2014, In: Proceedings international conference Mendel and Bioclimatology, Masaryk University Brno 3.-5. September 2014, s. 134-149. ISBN: 978-80-210-6983-1.

Hodnocení mimořádného a rozsáhlého sucha v roce 2006 a 2007 na území ČR. Dr. Potop Vera; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Türkott Luboš, Ph.D., 2009

Hodnocení počasí agrometeorologického roku 2002/03 a 2003/04 Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc., 2004

Hodnocení počasí na jaře a v létě 2007 Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc., 2007

Hodnocení počasí v agrometeorologickém roce 2008/2009 Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc., 2009

Hodnocení počasí ve vegetačním období roku 2004/2005 Ing. Kožnarová Věra, CSc.; prof. Ing. Klabzuba Jiří, CSc., 2005

Houbové a bakteriální choroby cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Kotyk Arnošt; Jarý Jiří, 2008

HÁJKOVÁ, L. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. – KOŽNAROVÁ, V. – BARTOŠOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Intensive phenological monitoring of deciduous trees by phenological cameras. 2014, Geophysical Research Abstracts, roč. 16, 1 s. eISSN: 1607-7962.

Intenzifikace výroby cukrovky pomocí biostimulátorů za odlišných agrometeorologických podmínek Zahradníček Josef; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Přibyl Petr, 2004

HÁJKOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MOŽNÝ, M. – BAREŠ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); International Phenological Gardens (IPGs) in the Czech Republic – results in period 2002–2014. 2014, In: 8. BIOMET-Tagung "Mensch–Pflanze–Atmosphäre" im 21. Jahrhundert, Dresden 2.-3.12.2014, Technische Universität Dresden, s. 85-86. ISBN: 978-3-86780-405-9.

Jak a kdy sklízet cukrovku? Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Balšánek Vladislav, 2007

Jak a kdy sklízet cukrovku? Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Landová Markéta; Jarý Jiří, 2006

Jak a kdy sklízet cukrovku? Zahradníček Josef; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D., 2008

Jak na jaře posílit oslabené ozimy? Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav, 2008

Jak posílit oslabené ozimy Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Přibyl Petr, 2006

Jak poznáme zralost cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Jarý Jiří, 2005

Kdy a jak správně sklízet cukrovku Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Bubník Z.; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009