×
Ing. Věra Kožnarová, CSc.
banner

Životopis

1972–1977 Vysoká škola zemědělská v Praze (dnes ČZU), Agronomická fakulta (dnes FAPPZ), obor fytotechnický

1981–1987 Vysoká škola zemědělská v Praze (dnes ČZU), Agronomická fakulta (dnes FAPPZ), obor Obecná produkce rostlinná, kandidátská disertační práce Celková radiační bilance porostů zemědělských plodin

1977–1978 Československé středisko výstavby a architektury

1978 – Vysoká škola zemědělská v Praze (dnes ČZU), Agronomická fakulta (dnes FAPPZ), Katedra zemědělských soustav, odborný referent specialista.

1985 stáž v Hydrometeorologickém ústavu (6 měsíců),

1987– dosud odborná asistentka pro předměty aplikované meteorologie a klimatologie,

1999–2013 zástupkyně a tajemnice KAB,

2002– dosud AS FAPPZ (2008-2011 – předsedkyně).

Pedagogická činnost

- garant předmětů různých studijních programů na FAPPZ, TF, FTZ a PEF,

- spoluautorka vysokoškolských skript a učebnic,

- autorka grafických ilustrací učebnic, skript a posterů.

Odborné zaměření

- problematika záření, kde jsem spoluautorkou 2 užitných vzorů řešících měření záření, u nichž probíhá patentové řízení,

- studie a metody hodnocení klimatických podmínek, mikroklimatu porostu, stájového kryptoklimatu, fenologických podmínek, teploty půdy a problematiky tepelného ostrova města

Členství v odborných organizacích

Česká meteorologická společnost,

Česká bioklimatologická společnost,

Slovenská bioklimatologická společnost,

European Meteorological Society,

International Association of Urban Climate.