×
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
banner

Publikace

Odborná monografie

KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie/patlavost. Praha: Beáta Krahulcová - Beakra, 2007. 286s. ISBN 978-80-903863-0-3.

Kapitoly v odborné knize

KRAHULCOVÁ, B. Kontexty sociální a charitativní práce. Praha: , 2008. 1s. ISBN 978-80-87127-07-0. s. Multikulturalizmus a multiligvizmus v sociální praxi, s. 14 - 31.

Ostatní výsledky

Nové paradigma vysokoškolské pedagogiky prof. PhDr. Krahulcová Beáta, CSc., 2009

Poradenská podpora vysokoškolského studenta se sluchovým postižením prof. PhDr. Krahulcová Beáta, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí prof. PhDr. Krahulcová Beáta, CSc., 2009