×
Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
banner

Životopis

Na FAPPZ ČZU v Praze vystudovala bakalářský program Zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova – obor chovatelství a po té navazující magisterský program Genové technologie a šlechtění – obor reprodukční biotechnologie. Od roku 2010 je doktorandkou na Katedře veterinárních disciplín FAPPZ ČZU v Praze, kde se zabývá mechanismy působení sojových fytoestrogenů a zearalenonu na in vitro zrání oocytů prasete.